Wapenregistratie KÖNINGS

0
351

Het wapen van de familie Könings (Maastricht, Limburg) is beoordeeld en geregistreerd door het Nederlands College Heraldiek, een activiteit van vertegenwoordigers van de NGV en van De Hollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht”.

Beschrijving:
Schild: gevierendeeld, I en IV in rood een gouden leeuw; II en III in zilver drie rode vlammende harten.
Schilddekking: half gewende traliehelm met wrong en helmkleed rechts in rood, gevoerd van goud en links in rood, gevoerd van zilver.
Helmteken: een uitkomende gouden leeuw.

Dit wapen werd van oudsher in de familie gevoerd, onder meer blijkens het schutterszilver van Jacobus Coninx (Schutterskoning Meerssen 1680) en Michael Coninx (Schutterskoning Heer 1686). Zij zijn kleinzoon en achterkleinzoon van Jaspar Coninx. Aanvrager stamt af van deze Jaspar Coninx, geboren omstreeks 1557 en overleden vóór 15 november 1604, zoon van Jan Coninx, secretaris van Maastricht, en Catharina Berchmans. Jaspar trouwde met Elisabeth Coecken, dochter van Jan Coecken, schout van Meerssen. De familienaam bestaat ook nog in de schrijfvarianten Königs, Konings, Coninx, Coninckx.

Geregistreerd op verzoek van Robertus Johannes Antonius Maria Könings, geboren te Sittard op 25 augustus 1951, wonende te Maastricht, zoon van Jan Peter Emile Könings en Johanna Josephina Adriana van Elswijck.

Registratie: NRF 2019.295, Amsterdam, 18 januari 2019.

Motivering:
Het geregistreerde wapen is gebaseerd op het wapen dat gegraveerd is op een zilveren koningsplaat uit 1680 van de Alde Schutterij van Meerssen, gedragen door Jacobus Coninx (geboren na 1622), de kleinzoon van Jaspar. Dit schutterszilver wordt nog in het gemeentehuis van Meerssen bewaard. Bij de schutterij van Heer bij Maastricht zijn nog drie schutterijplaten aanwezig met de wapengravures van de koningen Michael Coninx (1686) en zijn kleinzonen Franciscus (1769, 1770) en Joannes (1765). Deze twee wapens zijn identiek
aan het familiewapen op het schutterszilver uit 1680 van Jacobus in Meerssen. Daarmee is er dus een verband tussen het schutterszilver in Meerssen en Heer wat betreft de naam, het wapen en hun schutterij verleden. Het wapen van de familie Coninx staat in het boek Limburgsche Wapens, onder redactie van J.M. van de Venne, Maastricht 1925, pagina 134. Met betrekking tot dit boek bevinden zich in het RHCL in Maastricht een lakafdruk van een wapenzegel en aantekeningen waarin de kleuren worden beschreven.