Vernieuwing samenwerking archieven Suriname en Nederland

0
34

Op woensdag 31 maart 2021 hebben de Nationale Archieven van Nederland en Suriname een nieuw Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend. In het MoU zijn voor de komende vier jaar afspraken gemaakt over conservering, digitalisering en online beschikbaarstelling van archiefmateriaal dat voor de geschiedschrijving van beide landen relevant is.

Suriname en Nederland werken al jaren intensief samen op het gebied van archieven. In 2017 werd het project Teruggave Archieven Suriname afgerond, waarbij 800 meter Surinaams archief is gedigitaliseerd en overgedragen aan het Nationaal Archief Suriname. Met de Radboud Universiteit Nijmegen en de Anton de Kom Universiteit van Suriname zijn de Surinaamse slavenregisters digitaal toegankelijk gemaakt. In de Surinaamse slavenregisters worden ongeveer tachtigduizend mensen vermeld die in slavernij leefden in Suriname, tussen 1830 en afschaffing van de slavernij in 1863.   De komende jaren worden archieven uit de 19e en 20e eeuw gerestaureerd, gedigitaliseerd en digitaal toegankelijk gemaakt. Zoals de immigratielijsten van contractarbeiders, delen van de Burgerlijke Stand en aanverwante collecties. Het combineren van de gegevens uit verschillende Surinaamse bronnen maakt het mogelijk om inwoners van Suriname door de generaties heen te volgen. Op die manier is ook de doorwerking van slavernij op de sociale en economische situatie van latere generaties te onderzoeken.

bron nationaal archief