Twente Genealogisch 2024 – 1

0
38

Inhoudsopgave

Voorwoord
HET KADASTER
Een 12e-eeuwse “Krijg” beter bekend als “Waterstaatsoorlog”
Agenda lezingen in 2024
Notulen van de Afdelingsledenvergadering
Colofon