Afstands- en adoptiedossiers half juni opvraagbaar

0
28

De afstands- en adoptiedossiers van de Raad voor de Kinderbescherming zijn bij ons binnengekomen. Het betreft dossiers over geadopteerden die geboren zijn voor 1970. Op dit moment kunt u nog geen aanvraag indienen om deze dossiers te komen bekijken. We zijn nog bezig met voorbereidende werkzaamheden, zoals het registreren van de dossiers in ons systeem. We verwachten half juni klaar te zijn om inzageverzoeken in behandeling te kunnen nemen.

Andere archieven over adoptie

Het Nationaal Archief bewaart nog meer afstands- en/of adoptiedossiers in andere archieven. Op de pagina’s Binnenlandse afstand en adoptie en Interlandelijke adoptie vertellen we hier meer over. Ook leggen we hier uit hoe u een aanvraag kunt indienen om dossiers uit deze archieven te komen bekijken.