Trouwen in Oorlogstijd. Duitse huwelijksakten nu in WieWasWie

0
262

Het afgelopen jaar zijn de Duitse huwelijksakten met behulp van vele vrijwilligers geïndexeerd. De akten bieden een mooie ingang voor het onderzoek naar voorouders die voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland zijn getrouwd, en mogelijk daar hun wortels hadden. De collectie is nu raadpleegbaar via WieWasWie.

De verzameling Duitse huwelijksakten bestaat voor ongeveer 40% uit afschriften van in Duitsland voltrokken huwelijken van Nederlanders die tijdens de oorlogsjaren – al dan niet gedwongen – in Duitsland verbleven. De overige 60% bestaat uit akten die van vóór de oorlog dateren, soms zelfs zo ver terug als 1871. Al deze kopieën zijn na afloop van de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de geallieerden opgesteld door Duitse gemeenteambtenaren. In de collectie van het CBG bevinden zich in totaal 7.371 huwelijksakten, die samen 22.499 persoonsvermeldingen bevatten.

Een groot deel van de huwelijken wordt gevormd door de ‘oorlogshuwelijken’ van Nederlandse mannen en vrouwen die in Duitsland tewerkgesteld waren. Naast de namen, geboortedata en geboorteplaats van het bruidspaar werden vaak ook gegevens over beroep en religie, en soms ook de namen van de ouders vermeld. Hiermee vormen de huwelijksakten een belangrijke bron voor persoonsgegevens.

De Duitse huwelijksakten zijn eenvoudig te doorzoeken op persoonsnaam of plaatsnaam. Daarnaast kan de hele collectie worden weergegeven door onder ‘Uitgebreid zoeken’ bij ‘Land’ Wereld te selecteren, en vervolgens bij ‘Regio’ Duitsland. Daarna kan je nog op documenttype BS Huwelijk filteren. Let er wel op dat de vermelde aktedatum verwijst naar de datum waarop de akte is gekopieerd. De dag waarop het huwelijk is voltrokken, staat vermeld onder ‘gebeurtenis’.

In de fabrieken waar de Nederlandse mannen werkzaam waren, werden ook Duitse, Poolse, Russische en Nederlandse vrouwen tewerkgesteld. En ook in oorlogstijd bloeide op de werkvloer de liefde zo nu en dan op.  Soms kan uit de vermelde beroepen op de huwelijksakten eveneens worden afgeleid dat de echtelieden elkaar hoogstwaarschijnlijk op de werkvloer hebben ontmoet.