Stichtse Heraut jrg 34 nr. 4 november 2022

0
57

Inhoudsopgave

Van de redactie
Voorwoord

AFDELINGSNIEUWS
Bloemen voor 16 jaar plakwerk
Nieuwe leden
Een nieuw lid stelt zich voor

Afdelingsbijeenkomsten
Afdelingsledenvergadering woensdag 9 november 19:30 uur
Toelichting lezing woensdag 14 december 2022 om 20:00 uur
Toelichting lezing woensdag 11 januari 2023 om 20:00 uur

Verslag afdelingsbijeenkomsten
Verslag lezing 14-9-2022 door Bas Wilschut over Gens Data Pro
Verslag lezing 12-10-2022 door Peter Sprangers over Rots-Oort

Afdelingsactiviteiten
Themanummer (75 jaar NGV Utrecht, daar zit muziek in!)

Algemene informatie
3 Aanbevelingen
Tijdschriftennieuws
Tips en Weetjes
Mijn tante Ali, een schippersdochter (deel 1)

Paleografie
Transcriptie van Stichtse Heraut 3, augustus 2022
Nieuwe opgave