Stichtse Heraut, jaargang 32, 2020-2

0
55

Inhoudsopgave Stichtse Heraut, jaargang 32, nummer 2, april 2020

Van de redactie; Van de voorzitter; Afdelingsnieuws; Agenda AV 1 april 2020; Notulen ALV 13 november 2019; Jaarverslag 2019; Nieuwe leden; Nieuwe leden stellen zich voor; Achtste Utrechtse parentelen; Tips en weetjes; Famillement; Diversen; Verdronken door Hans Noppen; Nogmaals Zalen uit Zegveld door Gerrit Verwoerd; Oorlogsherinneringen van Ans Eggink door Yvonne Jansen-Linse; Niet geïndexeerd doopboek door Marijke Lambermont; Stichtse Heraut digitaal ontvangen.

ACCIDENTELE VERDRINKINGSDODEN
Door ir.ing. Hans P. Noppen
Iedereen zal bij het uitzoeken van zijn of haar familie wel eens iemand zijn tegengekomen die een niet natuurlijke dood is gestorven. De DTB- of BS-akte van overlijden en/of begraven geeft echter de oorzaak van overlijden vaak niet aan. Ook valt dikwijls niet te achterhalen wanneer, of waar, de persoon precies is overleden. De onderzoeker volstaat dan met het noteren van de in de akte vermelde plaats en datum. Maar soms kunnen ‘flankerende’ bronnen (veel) meer details geven.*
Dit artikel gaat over verdrinkingsdoden in mijn familie binnen de provincie Utrecht die ‘per ongeluk’ om het leven kwamen: de zogenaamde ‘accidentele Verdrinkingsdoden.

NOGMAALS ZALEN UIT ZEGVELD
door Gerrit Verwoerd
In 2015 heeft één van de schrijvers van het artikel over het geslacht Zaal opmerkingen gemaakt over een bijdrage uit 1963 van de heer Z. van Doorn over het geslacht Zaal. Zie hier voor de Stichtse Heraut, jaargang 27, nr. 4 november 2015, op pag. 97-98.
Op ‘internet’ wordt het artikel van de heer Z. van Doorn – veelal als grondslag – gebruikt voor de afstamming van een aantal Zalen. Helaas is de afstamming (deels) onjuist. Met ons aanvullend artikel pretenderen wij niet een volledig overzicht te geven omdat dit – naar onze mening – te ver zou voeren.

OORLOGSHERINNERINGEN VAN ANS EGGINK 
En de pop werd ingeruild door Yvonne Jansen- Linse. Ans Eggink- van Klaveren was 10 jaar toen de Tweede Wereldoorlog eindigde. Zij komt uit een gezin met 4 dochters, zij was de tweede. Aan de oorlog heeft ze enkele speciale herinneringen! Zo weet ze nog dat haar 5 jaar oudere zus Stien met hun vader mee ging op de fiets op voedseltochten, soms ver weg, naar de Achterhoek. Op 1 van die tochten is het rieten poppenwagentje van Ans, met haar pop Pummeltje meegenomen. En ingeruild voor voedsel. Welke indruk dat op haar gemaakt heeft weet ze niet meer! Maar Pummeltje zou dus niet meer thuiskomen.

EEN NIET-GEÏNDEXEERD DOOPBOEK GEVONDEN IN UTRECHT
Door Marijke Lambermont
Naar aanleiding van een vraag aan het Stamboomforum werd ik geattendeerd op het mij onbekende “Doop en Trouw Boek uit de Roomsch Catholyke gemeente genaamdt de Walsteeg, Binnen Utrecht”, 1669-1703. Dit boek is wel gescand maar niet geïndexeerd en staat op de website van Het Utrechts Archief. Dus er zit niets anders op dan het boek door te bladeren. Ik vond daarin de dopen van drie personen, waar ik lang naar had gezocht en maar niet kon vinden. Zo kon ik drie takken van de kwartierstaat die ik momenteel onderzoek en waarmee ik was vastgelopen, uitbreiden met 1 of 2 generaties.
Dit doopboek is de voorloper van het RK doopboek Statie Walsteeg, later Mariaplaats, 1703-1732 (toegang 711, inv.nr. 69), dat wel geïndexeerd en via de website doorzoekbaar is.