Stamboom paus Adrianus IV

0
152

In 1522 werd de Utrechtse Adriaan Floriszoon Boeyens verkozen tot paus. Bekend onder de naam Adrianus VI is hij de enige Nederlandse paus die ooit in Rome zetelde. Na zijn korte pausschap van anderhalf jaar duurde het 455 jaar voordat er weer een andere niet-Italiaanse paus verkozen werd. Deze maand (januari 2022) is het precies 500 jaar geleden dat Adrianus VI paus werd. .

Handboek voor priesters

Adrianus schreef een boek datĀ hij vermoedelijk aan zijn studenten voorlas in zijn tijd als hoogleraar aan de universiteit in Leuven. Onlangs heeft het Utrechtse archief dit boek verworven. Dit middeleeuwse standaardwerk voor de studie van theologie gaat over de kerkelijke sacramenten, zoals de doop en de biecht. Adrianus belicht allerlei morele kwesties die zich daarbij kunnen voordoen in de dagelijkse praktijk van het werk van een priester. In het oeuvre van Adrianus is de humanistische geest van zijn tijd te herkennen. Zo stelt hij in eerdere werken dat gelovigen hun eigen geweten mogen volgen, ook als dit indruist tegen een opdracht van een kerkelijk leider. Dat was voor zijn tijd een revolutionaire gedachte.

Voorouders (en nakomelingen) van Adriaan Floriszoon Boeyensz d’ Edel