Portretrecht, auteursrecht en privacy

0
211

Het portretrecht is persoonlijk en kan alleen worden uitgeoefend door de afgebeelde persoon (of diens nabestaanden), het geldt tot 10 jaar na het overlijden van de afgebeelde persoon. ▪ Een open nationaal register van overledenen zou hier een belangrijke rol kunnen vervullen. 

Het auteursrecht – dat kan worden overgedragen aan een ander – geldt tot 70 jaar na het overlijden van de auteur.

Het recht op privacy is persoonlijk en geldt tot het moment van overlijden van de persoon.

Een drietal voorbeelden waar het recht afhankelijk is van het feit of de persoon nog leeft of is overleden. In de praktijk is het echter niet eenvoudig (lees: kosten- en tijdefficiënt) om te achterhalen of en wanneer iemand is overleden. Dit speelt bijvoorbeeld de archiefsector parten bij het ontsluiten van historisch beeld- en bronmateriaal.

inzien-nationaal-register-overledenen