Regionaal Archief Tilburg: Ding mee naar de Lanciersprijs 2023

0
54

Regionaal Archief Tilburg schrijft voor de vierde keer de Lanciersprijs uit. Doel van de prijs is het stimuleren van onderzoek in de bronnencollectie van het archief. In totaal beheert het archief in Tilburg ruim twaalf kilometer aan historisch materiaal. Dit zijn onder andere gemeentelijke documenten, kranten, kaarten, plattegronden, bevolkingsregisters, foto’s, films, negatieven, geluidsbanden, ansichtkaarten, bidprentjes, posters en affiches uit twaalf gemeenten in Midden-Brabant. Delen van deze collecties worden veel geraadpleegd, andere delen veel minder. Het uitschrijven van de prijs stimuleert onderzoek ook in minder voor de hand liggend materiaal.

Voorwaarden voor indiening

De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een onderzoeker die de bronnen van Regionaal Archief Tilburg heeft gebruikt en daarvan een (digitale) weerslag heeft gemaakt. Dit kan zijn in de vorm van een scriptie, een film of documentaire, een roman, podcast, theaterstuk of game, een publicatie op internet, een gedrukte publicatie of zelfs in een andere vorm. Voorwaarde is dat een substantieel deel van het onderzoek is uitgevoerd in de collectie van Regionaal Archief Tilburg, eventueel in combinatie met onderzoek in een ander archief. Het gebruik van de bronnen moet verifieerbaar zijn en de publicatie van het onderzoek (in welke vorm dan ook) moet liggen tussen 1 maart 2021 en 1 maart 2023.

De jury van de Lanciersprijs

De jury bestaat uit René Bastiaanse (historicus, presentator van De wandeling, voormalig directeur van het Brabants Historisch Informatie Centrum), Jan Julia Zurné (universitair docent Politieke Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen) en Astrid de Beer  (historica, projectleider bij Regionaal Archief Tilburg). De juryleden zullen onder andere letten op de creatieve manier van het gebruik van de bronnen en het vernieuwende in de presentatie van de resultaten.

Inzendingen kunnen t/m 1 maart 2023 worden opgestuurd naar lanciersprijs@regionaalarchieftilburg.nl. De jury heeft een analoog of digitaal exemplaar nodig om te kunnen beoordelen. Op 19 april 2023 is de prijsuitreiking. De winnaar ontvangt een geldbedrag van €750. Op www.regionaalarchieftilburg.nl is te lezen hoe onderzoekers kunnen deelnemen en waar zij meer informatie kunnen opvragen.

Eerdere winnaars van de Lanciersprijs

2017: Willem Vermeulen met een informatica-scriptie.
2019: Pieter met zijn boek Een ongetemde buurt: achterstand, ondernemingszin en criminaliteit in een volksbuurt.
2021: Luc Brants met zijn boek Van Willem II tot Roze Maandag. De zichtbaarheid van homoseksualiteit, sekse- en genderdiversiteit in Tilburg.