Reg. Archief Alkmaar: Aanwinsten januari-februari 2023

0
61

Alkmaar

Joodse burgers in Alkmaar : onteigening en rechtsherstel / Ingrid van der Vlis, Laura de Jong, Mirjam Vriend, Wim van Meurs, Marieke Oprel. – Nijmegen : Radboud Universiteit, Advies & Actualiteit, 2022. – 70 pagina’s ; 24 cm. – Met literatuuropgave. – Onderzoek in opdracht van gemeente Alkmaar.

Omslag van: Groenten veilen in Alkmaar / Joh LangereisDe kazerne die een luchtkasteel bleef / Frank Oosterboer. – Plaats van uitgave niet vastgesteld : Frank Oosterboer, 2022. – 14 pagina’s : illustraties ; 1 pdf. – (Kazernereeks ; 2)

Twee succesvolle boeken van Chr. van Abkoude en twee minder bekende : Pietje en Kruimeltje, Frits en Daantje / Walter Gerritsen van der Hoop. – Amsterdam : Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur, 2022. – 31 pagina’s : illustraties ; 21 cm. – (De waare rijkdom ; 22). – Met literatuuropgave.

Groenten veilen in Alkmaar : het wel en wee van de Alkmaarseveiling vanaf rond 1900 / door Joh Langereis ; bewerkt en aangevuld door Han Langereis. – Epe : Han Langereis, 2022. – 129 pagina’s : illustraties ; 24 cm.

Den Helder

Egbert Jan Bok (1868-1932) liberaal met een sociaal hart : scheepsbouwer, raadslid en wethouder in Den Helder / Ruud Claessen. – Den Helder : Ruud Claessen, 2022. – 57 pagina’s : illustraties ; 30 cm. – Met literatuuropgave.

De Zwarte Raaf. EJ Bok en Zonen : scheepsbouwers in Amsterdam / Ruud Claessen. – Den Helder : Ruud Claessen, 2022. – 17 pagina’s : illustraties ; 30 cm. – Met literatuuropgave.

Omslag van: Joodse burgers in Den Helder : onteigening en rechtsherstelJoodse burgers in Den Helder : onteigening en rechtsherstel / Ingrid van der Vlis, Laura de Jong, Mirjam Vriend, Wim van Meurs, Marieke Oprel. – Nijmegen : Radboud Universiteit, Advies & Actualiteit, 2022. – 74 pagina’s ; 24 cm. – Met literatuuropgave. – Onderzoek in opdracht van gemeente Den Helder.

Wieringen / Wieringermeer

Een Utrechtse gevelsteen op Wieringen : verslag van een speurtocht / Johan P. Mels ; met medewerking van Nynke van der Zee. – Nijverdal : Johan P. Mels, 2021. – 36 pagina’s : illustraties ; 30 cm. – Met literatuuropgave.

Catrinus Douma 1917-1945 : sleutelfiguur in het verzet Wieringermeer / Anita Blijdorp. – Wieringermeer : Anita Blijdorp, 2023. – 100 pagina’s : illustraties ; 21 cm. – Met literatuuropgave. – ISBN 978-90-833053-2-5

Noord-Holland

Wandel- en teekentochtenboek 1956 tot en met 1964 / Jaap Oudes. – Plaats van uitgave niet vastgesteld : Jaap Oudes, 1964. – 50 pagina’s : illustraties. – Handschrift in pdf.

250 jaar stoom in 58 verhalen / voorwoord: Els Goetjes ; redactie: Jan Evers. – Medemblik : Vereniging Vrienden van het Stoommachinemuseum “De Vier Noorder Koggen”, 2022. – 242 pagina’s : illustraties ; 25 cm. – ISBN 90-6011-859-6

Joodse burgers in Noord-Holland : onteigening en rechtsherstel / Ingrid van der Vlis, Laura de Jong, Mirjam Vriend, Wim van Meurs, Marieke Oprel. – Nijmegen : Radboud Universiteit, Advies & Actualiteit, 2022. – 94 pagina’s ; 24 cm. – Met literatuuropgave. – Onderzoek in opdracht van gemeenten Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo, Hollands Kroon, Schagen en Texel.

Lutjeland : het land waar mijn moeke geboren is / Johan P. Mels ; met medewerking van Nynke van der Zee. – Plaats van uitgave niet vastgesteld : Johan P. Mels, 2022. – 40 pagina’s : illustraties ; 30 cm. – Met literatuuropgave.

Geschiedenis

Vrede over Israël : toespraken gehouden op Donderdag 19 September 1935 in de Apollohal te Amsterdam, in de protestvergadering tegen de ontrechting der Joden in Duitschland / sprekers: A. Asscher, L.H. Sarlouis, A.H. de Hartog, H. Drost, L.E. Visser, J.J. Buskes, A.R. de Jong, D. Cohen. – Amsterdam : W. ten Have, 1935. – 35 pagina’s ; 25 cm.

Omslag van: Hoor, hoor, de dijk is dicht / Willem van der HamOral history : de mensen en hun verhalen / Selma Leydesdorff ; met medewerking van Arjan van Hessen, Dienke Hondius en Fridus Steijlen. – Amsterdam : Prometheus, 2021. – 318 pagina’s ; 22 cm. – Met literatuuropgave. – ISBN 978-90-446-4977-2

Oorlog en ongelijkheid : een inclusieve geschiedenis van de Gouden Eeuw / Marjolein ’t Hart. – Amsterdam : Boom uitgevers, 2022. – 224 pagina’s : illustraties ; 23 cm. – Met literatuuropgave, register. – ISBN 978-90-2443-444-2

Hoor, hoor, de dijk is dicht! : de Zuiderzee in beeld, films en verhalen / Willem van der Ham. – 2e druk. – Zutphen : Walburg Pers, 2023. – 183 pagina’s : illustraties ; 18 cm. – 1e druk: 2022. – Met literatuuropgave. – ISBN 978-94-6456-022-0

De Gouden Eeuw in 500 portretten, taferelen & analyses / onder redactie van Willem Frijhoff, Catherine Secretan & Andreas Nijenhuis-Bescher ; vertalingen [uit het Frans]: Nettie Abbring … [en anderen]. – Amersfoort : Uitgeverij Van Wijnen, 2022.Omslag van: Gouden Eeuw in 500 portretten / onder red. van Willem Frijhoff – 2 delen (1616 pagina’s) : illustraties ; 25 cm. – Band 1: A-L. Band 2: M-Z. – Met literatuuropgave, register. – Oorspronkelijke titel en uitgave: Dictionnaire des Pays-Bas au Siècle d’Or. – Parijs : CNRS, 2018. – ISBN 978-90-519-4603-1

Bijzondere aanwinst

Oude en nieuwe beschryvinge van Holland, Zeeland en Vriesland: midsgaders de opkomste en daden der selver Graven, van Diederick den I. tot Philips den III / beschreven door den Hoogh-geleerden heer door Petrus Scriverius ; nu eerst uyt het Latijn in onse Nederlantsche Tale gebracht ; als mede een vervolgh van de voornaemste geschiedenissen, beginnende met de regeeringe van Prins Willem den I, en eyndigende met het fluyten van den eeuwigen vrede, besloten tot Munster ; ’t samen gesteldt door J.v.O … – Alle graven van Hollant en WestVrieslant / konstig na ’t leven in koper gesneden en getrouwelijk beschreven door den hoog-geleerden Petrus Schriverius. – ‘s-Gravenhage : Mr. Pieter Brugman, 1677 (Amsterdam : Levyn van Dyck). – 2 delen in 1 band (120, 620 pagina’s) : gravures, kaart ; 24 cm.