Notariële akten Schouwen-Duiveland online

0
88

De notariële archieven van Schouwen-Duiveland uit de periode 1642-1810 zijn nu online te bekijken. De bijna 55.000 akten laten meer dan 150 jaar leven en werk in de steden op Schouwen-Duiveland zien. De persoonsvermeldingen zijn bovendien gekoppeld aan gegevens die al bekend waren.

Al eeuwen gaan mensen naar een notaris voor het vastleggen van afspraken. Denk aan huwelijkse voorwaarden, testamenten, boedelbeschrijvingen, akten van verkoop, hypotheken en contracten. Allerlei belangrijke zaken voor het dagelijkse leven van je voorouders vind je terug in de notariële archieven. Het archief van de notaris bestaat met name uit protocollen: samengebonden originele akten, ook bekend als de minuutakten.

Raadpleegbaar in Zeeuwen Gezocht

De archieven van notarissen worden in twee periodes ingedeeld. Vóór 1811 en daarna. Van die eerste periode zijn de gegevens van de notarissen van Zierikzee, Brouwershaven, Haamstede en Nieuwerkerk op Schouwen-Duiveland nu via de website van het Zeeuws Archief te raadplegen. De akten zijn op twee manier raadpleegbaar: via de zoekingang Notariële akten en via Zeeuwen Gezocht, de zoekmachine van het Zeeuws Archief voor iedereen die onderzoek doet naar zijn of haar voorouders.

Scène voor een notariskantoor, tekening van Pieter Wagenaar (ca. 1757-1808). Rijksmuseum, RP-T-1921-176.

Nu ook scans

De notariële gegevens zijn tussen 2003 en 2016 ingevoerd door vrijwilligers van het voormalige Gemeentearchief Schouwen-Duiveland. Bij de overgang naar het Zeeuws Archief in 2019 is het totale bestand geconverteerd en aangepast. Hierdoor zijn de akten en personen nog beter te vinden en bovendien worden nu ook de scans van de akten getoond. Deze scans zijn voor het merendeel gedigitaliseerde microfilmopnames uit de jaren negentig van de vorige eeuw. In de loop van dit jaar worden deze vervangen door scans van de originele akten.

De gegevens en scans van de Schouwen-Duivelandse notarissen vóór 1811 vormen een waardevolle aanvulling op de digitale informatie die het Zeeuws Archief online aanbiedt. De archieven beslaan een periode van meer dan 150 jaar en zijn extra bijzonder, omdat de oude notariële van Middelburg en Vlissingen helaas verloren zijn gegaan.

Voorbeeld: Schip gekaapt

Op 9 mei 1693 verschijnen Isaack Abrahamse, Job Cornelisse, Huijbrecht Salomoense en Joos Jacobse voor notaris Leonard Hollaer te Zierikzee. Zij leggen een verklaring (attestatie) af die de notaris vastlegt. Zij waren op 6 januari 1693 vanuit Zierikzee met het schip ‘De Coninckginne Maria’, eigendom van de Zierikzeese koopman Isaack Lambrechtse, vertrokken naar Noorwegen. Op de terugweg is het schip, geladen met onder andere kreeften en brandhout, op 31 maart 1693 gekaapt door een Duinkerker kaper “De Gouden Dragonder” van kapitein Machiel Kertinck. Het schip werd helemaal  leeggeroofd en berooid keerden de matrozen terug naar Zierikzee. Dat was voor koopman Lambrechtse een grote strop en om in aanmerking te komen voor een uitkering van de verzekering moest de bemanning van het schip een verklaring over de gebeurtenis opmaken bij de notaris.

Waar kan ik de notariële akten vinden?

De ingevoerde gegevens zijn, samen met de notariële akten van na 1810, te doorzoeken via de zoekingang ‘Notariële akten’. In totaal zijn dit bijna 120.000 akten.