Prinses Beatrix bij jubileumviering Stichting Werkgroep Herkenning

0
97

Prinses Beatrix is zaterdagochtend 20 november aanwezig bij het 40-jarig jubileum van Stichting Werkgroep Herkenning in het Nationaal Archief in Den Haag. Stichting Werkgroep Herkenning is een vrijwilligersorganisatie die in 1981 is opgericht en hulp biedt aan (klein)kinderen en familieleden van personen die in de jaren 1940-1945 aan de zijde van de bezetter stonden, dan wel de bezetter waren, en staat deze bij. Te laat voor velen. Veel kinderen van “foute Nederlanders” zijn onrecht gedaan.

Prinses Beatrix neemt na het symposium deel aan het rondetafelgesprek waarbij wordt gesproken met de eerste, tweede en derde generatie nabestaanden van ‘foute’ Nederlanders. Het gesprek gaat over de gevolgen voor de families, hoe maatschappelijke uitsluiting doorwerkt in opvolgende generaties en het belang van openheid over het verleden. Tevens wordt gesproken over welke rol het Nationaal Archief, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging en de Stichting speelde bij het achterhalen van de familiegeschiedenis en bij traumaverwerking.

Stichting Werkgroep Herkenning biedt hulp aan familieleden en voorziet in hulpverlening door onder meer de hulptelefoon en gespreksgroepen, waarbij kan worden gesproken en contact kan worden gelegd met lotgenoten.