Oude beroepen

0
390

De meeste huwelijksakten (en sommige overlijdensakten) vermelden het beroep van bruidegom en eventueel de bruid. Ook op persoonskaarten vindt men het ambacht van de houder. Maar niet ieder oud beroep is nu nog bekend. Er zijn een aantal naslagwerken.

Het bekendste is het beroepsnamenboek van J.B. Glasbergen (op te vragen uit de CBG Bibliotheek), dat ruim 25.000 beroepsnamen bevat die in Nederland voorkomen of -kwamen. Het geeft een korte uitleg met een – soms globale – bronvermelding, die de auteur in bronnen als stadsrekeningen en gildekeuren uit de periode 1300 tot 1900 heeft aangetroffen.

Van aakschipper tot zwikker: gids van historische beroepen’ bevat ruim 2.000 beroepsnamen uit het verleden, die kort worden verklaard. De auteur heeft geput uit de belastingregisters van eind 18e eeuw, het kadaster en adresboeken uit het begin van de 19e eeuw, de 20e-eeuwse bevolkingsregisters en de beroepeninventarisatie van het Rijksarbeidsbureau uit 1946-1948. https://www.drentsarchief.nl/

H.M. Lups behandelde jaarlijks vanaf 1993 in het tijdschrift ‘Ons Erfgoed’ een aantal oude beroepen. Hij geeft een uitgebreidere beschrijving dan Glasbergen, waarbij hij veelvuldig gebruikmaakt van voorbeelden en citaten, ondersteund door bronvermelding. Hij heeft ook een eigen website gewijd aan het onderwerp. Beroepen van toen. Hij heeft ook nog een aantal beroepen bij Genealogische Erfgoed Magazine (GEM) geplaatst, zie https://cbgbibliotheek.nl/zoeken?search=h.m.+lups+beroepen+van+toen&collection=Bibliotheek

Bekend zijn verder de verzameling prenten van Jan en Caspar Luyken. Hun ‘100 ambachten’ zijn zowel als publicatie beschikbaar als gratis op internet te downloaden. Ook op de pagina ‘Het geheugen’ van de Koninklijke Bibliotheek vind je tal van oude afbeeldingen van beroepen. Zie

https://geheugen.delpher.nl/nl

https://cbg.nl/actueel/beroepenbibliotheek/