Nieuwe archiefwet, vervolg

0
46

Op 17 november is de nieuwe Archiefwet aangeboden aan de Tweede Kamer. De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is inmiddels begonnen met de voorbereiding op de Kamerbehandeling. Met het wijzigen van de Archiefwet, wordt (naast het Archiefbesluit) ook de Archiefregeling aangepast. O.a. op duurzame toegankelijkheid van digitale informatie. Dit onderwerp komt in de nieuwe versie van de Archiefregeling voor het eerst aan de orde.

De voorstellen voor eisen aan duurzame toegankelijkheid in de Archiefregeling zijn inmiddels geformuleerd. De projectgroep Archiefregeling wil deze graag met een bredere groep professionals delen. Hiervoor vindt op 13 en 14 december de klankbordgroep ‘Digitale duurzaamheid’ plaats. Inschrijven kan op het kennisplatform Informatiehuishouding Overheden op kia.pleio.nl