Oud rechterlijk archief Tuil naar Regionaal Archief Rivierenland

0
60

Het oud rechterlijk archief (ORA) Tuil (archieftoegang 0201) gaat naar het Regionaal Archief Rivierenland (RAR). Onze collega’s van het Rivierenland hebben daartoe een verzoek, zoals vastgelegd in de Archiefwet, ingediend (vervreemding). Het ORA Tuil is daarom uit de dienstverlening gehaald bij het Gelders Archief en wordt binnenkort officieel overgebracht naar Tiel, waar het RAR zetelt. Voor vragen over wanneer het archief in de dienstverlening komt bij het RAR kunt u contact opnemen met hun vestiging in Tiel.

Het ORA Tuil is in 2018 door medewerkers van het Gelders Archief herverpakt en er zijn ook stukken gerestaureerd. Van een flink deel van de ORA Tuil zijn dankzij onze scanning-on-demand-service scans voorhanden. Die verhuizen mee naar het RAR.

Oud rechterlijke archieven, die betrekking hebben op de rechtspraak voor 1811, zijn populair bij genealogen en streekhistorici. Ze geven vaak kleur aan de verhalen van familie- en archiefvorsers. Immers wie iets uitspookte, kwam voor de (lokale) rechtbank terecht (strafrechtspraak). De straffen varieerden van geldboetes tot lijfstraffen. Conflicten met buren vochten bewoners geregeld uit voor de rechtbank (civiele rechtspraak). Maar ook testamenten, verkopen, boedelscheidingen, geldleningen en voogdijstellingen zijn terug te vinden in de ORA’s (vrijwillige rechtspraak). Voor 1811 waren er nauwelijks notarissen in Gelderland.