Ons voorgeslacht

0
185

Ons Voorgeslacht bereikt de grens van 1400 leden.
De ledengroei van onze vereniging is het laatste jaar erg snel gegaan, maar dat het zo snel zou gaan hadden we niet verwacht. We hebben nu de grens van 1400 leden bereikt en gaan natuurlijk op voor de 1500. Het bestuur barst van de ambities en door de ledengroei kunnen we die ook gemakkelijker bereiken.


Hollandse Parentelen 2
Bestellen van Hollandse Parentelen 2 is nu mogelijk.
In 2017 verscheen de ‘Parenteel van Jacob Arentsz., smid te Schiedam’, onder genealogen kortweg de ‘Parenteel Fabri’ genoemd, als deel 1 in de reeks ‘Hollandse parentelen’. Uiteraard betekent de toevoeging ‘deel 1’ dat de vereniging de ambitie heeft om meer delen te laten verschijnen, net zoals bij de reeks ‘Utrechtse parentelen’. We zijn verheugd ‘Hollandse […]

Januarinummer van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen
Inhoudsopgave
Terugkijken en vooruitzien
Voorwoord door Teun van der Vorm
Voor het voetlicht
Interview met Ben de Keijzer (oud-voorzitter) door Léon van der Hoeven en Teun van der Vorm
De momberkamer van de stad Utrecht
Voogdij in de 17e en 18e eeuw door Casper A. van Burik
Surfen door het Dordts archief