Nijmegen Oudburgerrecht aanvragen

0
76

Oost-West migratie naar Nijmegen.

Om verschillende redenen heeft Nijmegen altijd aantrekkingskracht uitgeoefend op immigranten uit het Oosten.  Duitsers waren in de eerste helft van de 17e eeuw goed voor 44% van de burgerinschrijvingen.

Het burgerrecht had plichten (zoals ingezet worden bij de verdediging van de stad), maar ook privileges, zoals opname van ouderen in een Gasthuis. Van 1336 tot 1810 werd het burgerrecht verleend door de stad Nijmegen, daarna erkende het Oud Burgeren gasthuis het Oudburgerschap. De laatste Oudburger oorkonde in Nijmegen is in 1990 uitgereikt

Aanvragen Oudburgerrecht Nijmegen anno 2020

Vanaf  heden stelt ‘Kwartier van Nijmegen’ personen die kunnen aantonen af te stammen van een vóór 1810 door de Stad Nijmegen erkende burger weer in de gelegenheid een Oudburger oorkonde aan te vragen.

Aan de ‘nieuwe’ oorkonde zijn geen plichten verbonden, maar er kan ook geen enkel recht aan worden ontleend. Zie voor de aanvraagprocedure OudBurgersNijmegen.nl

Alle rechten voorbehouden