Nieuwe themasite Amsterdam Migratiestad

0
96

Dankzij migratie is Amsterdam uitgegroeid tot de wereldstad van vandaag. Stadsarchief Amsterdam laat vanaf dit najaar zien hoe nieuwe Amsterdammers de stad mede hebben vormgegeven.

Stadsarchief Amsterdam doet dit met een themasite waarop verhalen van nieuwe Amsterdammers en hun nazaten te lezen zijn. Deze zijn allemaal gebaseerd op archiefstukken in onze collectie. De ene keer is dat uit een particulier of familie-archief, de andere keer gaat het om eigen migrantenorganisaties, soms zijn ze afkomstig uit archieven van overheidsinstanties of van bedrijven als de NDSM. Ook heeft het Stadsarchief in de afgelopen decennia zelf actief verhalen en beelden verzameld van Amsterdammers overal vandaan.

Groeiende verzameling verhalen
In de komende jaren zullen er meer verhalen aan de themasite toegevoegd worden, waarbij we ook steeds verder terug zullen gaan in de tijd. Migratie hoort bij Amsterdam, sinds het allereerste begin. We beperken ons daarbij niet alleen tot immigratie, maar we vertellen ook over emigratie en binnenlandse migratie. Misschien zit uw eigen verhaal daar straks wel bij. Want heeft u een bijzonder archief? Van uzelf, van uw familie, of van een organisatie of instelling die volgens u niet mag ontbreken in de collectie van Stadsarchief Amsterdam? Meld deze dan aan. Op de themasite vindt u hierover meer informatie.

Project Amsterdam Migratiestad
Het project Amsterdam Migratiestad deelt kennis over Amsterdamse migratie en toont het belang ervan aan voor de ontwikkeling van de stad. De gemeente werkt voor Amsterdam Migratiestad samen met een brede groep partners: kennisinstituten, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties, ‘grassroots’ organisaties, scholen en bewoners. De kernpartners zijn OBA, Amsterdam Museum en Stadsarchief. Daarnaast is er de komende jaren een denktank actief, bestaande uit vertegenwoordigers van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis IISG, de UvA, de VU en de Hogeschool InHolland, die samen actuele thema’s rondom migratie onderzoeken.

bron: stadsarchief Amsterdam