Nieuwe overheidsarchieven van Gilze en Rijen openbaar beschikbaar

0
49

Opname archiefbewaarplaats
De Archiefwet 1995 bepaalt dat gemeenten na twintig jaar hun archieven in beheer overdragen aan de gemeentearchivaris en onderbrengen in de archiefbewaarplaats.
Het is ongelooflijk wat voor informatie je in een dergelijk archief kunt vinden en over hoeveel verschillende onderwerpen. Een gemeente is niet voor niets het eerste aanspreekpunt van de overheid voor burger en ondernemers. De Sint Annakapel in Molenschot werd in die jaren gerestaureerd en een Indië Monument werd opgericht. Alle openbare basisscholen en verenigingen uit die tijd zie je de revue passeren zoals het muziekinstituut,  tennisvereniging en de heemkundekring.
Wie koestert geen dierbare herinneringen over het zwemmen in de Put van Reef? Judoka Moniqe van der Lee nam deel aan de Olympische Spelen in Barcelona  in 1992.
Maar de kern van het archief vormen natuurlijk de notulen van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders.

Op enkele nummers na, zoals de personeelsdossiers, zijn de documenten openbaar, dat wil zeggen dat het archief kan worden geraadpleegd. De Archiefwet kent een zogenaamd passief openbaarheidsregime, de meeste jongere documenten mogen niet actief op de website van het archief worden gepubliceerd.