Nieuwe Archieftoegangen

0
292

Historisch centrum Overijsel

In de afgelopen maand zijn er geen archieftoegangen nieuw op onze website verschenen, wel nadere toegangen op geboorteakten van de Burgerlijke Stand:

  • Nieuwleusen, geboortes 1861 – 1876
  • Oldenzaal, geboortes 1838 – 1848

West-Brabants Archief

Via Bladeren in bronnen zijn weer scans van nieuwe bronnen toegevoegd. Deze scans zijn terug te vinden bij het registratietype ‘overige archiefbronnen’. Het gaat om de volgende archieven en bronnen:

Dorpsbestuur Fijnaart en Heijningen, 1518-1810resolutieboeken
 verponding
 hoofdgeld
 borgbrieven en borgtochten
Stadsbestuur Klundert, 1550-1810resolutieboeken
 borgbrieven
Stadsbestuur Willemstad, 1558-1810resolutieboeken
 borgbrieven
Stadsbestuur Zevenbergen, 1485-1810resolutieboeken
 borgbrieven
Gemeentebestuur van Zevenbergen, 1811-1996raadsnotulen
 verslagen over de toestand van de gemeente
 Landbouwverslagen


Waterlands Archief

Honderden nieuwe bronnen beschikbaar
Een groot digitaliseringsproject in 2018 heeft er toe geleid dat op de (vernieuwde) website van het Waterlands Archief scans van honderden nieuwe archiefbronnen te vinden zijn, die u kunnen helpen bij het vinden van genealogische gegevens. Zo zijn lidmatenregisters en kopie-DTB’s van vele kerkgenootschappen in de regio Waterland gescand, allerlei bronnen uit gemeentearchieven (bijvoorbeeld registers van naamsaanneming en van ingekomen en vertrokken personen, akten van indemniteit en van goed gedrag, inschrijvingsregisters van de Nationale Militie, volkstellingsregisters enz.) en gaardersregisters.  

Vóór 1850
Bij het seleteren van de bronnen is gelet op de periode vóór 1850. Hierdoor wordt het wellicht iets gemakkelijker om gegevens over uw voorouders in de archieven te vinden in de periode vóór het Bevolkingsregister (vóór 1850 dus).

Naar de genealogische bronnen
Volg deze link
. Of ga naar Personen: Scans van genealogische bronnen.