AfricanAncestry.com ondertekent een partnerschap met Sierra Leone.

0
39

AfricanAncestry.com wordt een pad naar het staatsburgerschap van Sierra Leone voor zwarte mensen wier wortels teruggaan naar het West-Afrikaanse land.

Wilt u een dubbele nationaliteit hebben? Namelijk in uw huidige land plus een ander land? (In deze turbulente tijden wordt dat sterk aanbevolen. Zie https://nomadcapitalist.com/ voor tientallen artikelen over het legaal verkrijgen van meerdere paspoorten.) Wordt er bij uw DNA-test vastgesteld dat u afstamt van Sierra Leone? Als dat het geval is, ben je geïnteresseerd in deze aankondiging van AfricanAncestry.com:

AfricanAncestry.com, de pioniers van de Afrikaanse genealogie en het opsporen van genetische voorouders voor mensen van Afrikaanse afkomst, kondigde vandaag een ongekend partnerschap aan met de regering van Sierra Leone via het Ministerie van Toerisme en Culturele Zaken en haar faciliterende instantie The Monumentencommissie die een burgerschapsaanbod formaliseert voor klanten wier voorouders teruggaan tot het op vier na meest vredig land van Afrika.

Op 29 april werd in State House, Freetown, door AfricanAncestry.com  en Sierra Leone Minister van Toerisme een overeenkomst gesloten. Daarbij werden 59 Sierra Leone paspoorten overhandigd aan de inaugurele ontvangers in het kader van dit nieuwe partnerschap hetgeen staatsburgerschap inhoudt. De overeenkomst werd ondertekend in aanwezigheid van de president van Sierra Leone, Zijne Excellentie Dr. Julius Maada Bio.

De partnerschapsdirecteur van AfricanAncestry.com en een architect van het jaar van terugkeer in Ghana, werkten nauw samen met het ministerie van Toerisme en Culturele Zaken om de relatie te bevorderen en kernrichtlijnen vast te stellen voor het nu officiële programma. De eerste stap is het verkrijgen van een authentiek AfricanAncestry.com Certificate of Ancestry met een speciaal zegel dat de voorouders van Sierra Leone valideert. Met een tweede reis naar het land gepland voor dit najaar als onderdeel van de AfricanAncestry.com Family Reunion-reizen, kunnen mensen die geïnteresseerd zijn om aan de slag te gaan een verzoek indienen bij travel@africanancestry.com.

Dit partnerschap is misschien wel de belangrijkste mijlpaal voor African Ancestry sinds we 18 jaar geleden een manier hebben gecreëerd waarop zwarte mensen hun Afrikaanse wortels kunnen traceren met behulp van DNA. Het heeft de totale ervaring veranderd van wat het is om een ​​klant van AfricanAncestry.com te zijn.

AfricanAncestry.com wil het programma uitbreiden naar de meer dan 30 landen in Afrika waar ze de komende jaren hun voorouders traceren. Bezoek www.AfricanAncestry.com voor meer informatie.