NHN – Koggenland 2023 – 4

0
114

Inhoud

Van het bestuur
In dit nummer
Jubilea
Misschien zit hier iets voor u bij
Inschrijving Hollandse parentelen deel 3 geopend
Hoe het echte Fries verdween uit Noord-Holland
Verslag van de najaarsledenvergadering 2023
Afdelingsagenda 2024
Voorouderdag in Alkmaar met HCC!genealogie
Bijvangsten in het Oud Notarieel Archief in Rotterdam
Beeldsnijder Johannes Kinnema in Medemblik
Memorie van successie
Aan dit nummer werkten mee
In het volgende nummer
Mutaties in het ledenbestand