NHN – Koggenland 2023-3

0
61

Bij de voorplaat:
Brief van de Prins van Oranje aan Ruychaver, waarin deze
zijn blijdschap uitspreekt over de victorie op de Zuiderzee,
16 oktober 1573.

Speciale uitgave i.v.m. de Slag op de Zuiderzee in de 16e eeuw.

“De herdenking in West-Friesland van bovenstaande gebeurtenissen is het bestuur van de afdeling NHN reden geweest zich af te vragen hoe wij als genealogische vereniging een bijdrage zouden kunnen leveren aan het levend houden van de herinneringstraditie.
Wij hebben ervoor gekozen om naast alle publicaties die dezer dagen verschijnen een aflevering van Koggenland uit te brengen met een eigen invalshoek. Wij hebben gekeken welke genealogische gegevens te achterhalen zijn van een aantal hoofdrolspelers in de jaren 1572/1573. Ook hebbben wij geprobeerd om uit te zoeken of er nog lijntjes gevonden kunnen worden naar eventuele nakomelingen in onze eigen tijd.”

Inhoud

Voorwoord
Op de Zuiderzee begint de Victorie
Parenteel van Simon Meinertsz Semeyns
Kaapvaart
Joost Jansz Beeldsnijder
Paleografie
Nicolaes Ruychaver
De nakomelingen van geuzenadmiraal Cornelis Dirksz (ca 1542-1583)
Parenteel van Cornelis (Jansen) Dirksz
Gebruikte bronnen en toegevoegde noten
Transcriptie