Nederlands Portaal VAN WIKITREE

0
269

Het NEDERLANDS PORTAAL is een onderdeel van het PROJECT NETHERLAND en het PROJECT BELGIUM.
Daarnaast faciliteren wij Nederlandse taalgebieden als Suriname en de Nederlandse Antillen.

Doel is om het Portaal toegankelijker te maken voor Nederlandstaligen door een handleiding en helppagina’s voor Wikitree in het Nederlands ter beschikking te stellen. Daarnaast wordt er informatie gegeven over genealogie en links naar online bronnen, oude begrippen en naamplaatsen enz. verzameld voor de Nederlandstalige taalgebieden. Op een aantal hulp- en informatie pagina’s worden de meest voorkomende onderwerpen uitgelegd zoals begrippen en regels bij WikiTree. Beginners kunnen kennismaken met de basisvaardigheden via een apart gedeelte waar essentiële handelingen worden behandeld om een goed profiel te maken. Voor meer mogelijkheden en geavanceerde opties is er de Gevorderden pagina.

Taken Nederlands Portaal

♦ Ontwerpen en onderhouden van Help- en Informatie-pagina’s in het Nederlands.

♦ Vertalen Engelstalige uitleg naar het Nederlands van de Helppagina’s van Wikitree.

♦ Relevante achtergrondinformatie en geschiedenis beschikbaar stellen van het Nederlandstalige gebied.

♦ WikiTreers helpen in de Nederlandse Taal.

♦ Assistentie bij opmaken en inrichten van Profielen.

♦ Assistentie bij het voorzien van goede bronnen in Profielen

In samenwerking met de hoofdprojecten Project Netherlands, Project Belgium en het sub project Dutch Roots:

♦ Nederlandse online archieven en bronnen beschikbaar stellen en onderhouden.

♦Vlaamse online archieven en bronnen beschikbaar stellen en onderhouden.

♦ Online archieven en bronnen van overige Nederlandstalige gebieden.

♦ Vragen beantwoorden via de beschikbare communicatie middelen (G2G)

Communicatie via het G2G FORUM

Het G2G Forum is ons middel om te communiceren over Stamboomonderzoek.
G2G is de afkorting van Genealogist To Genealogist. Je kunt via deze weg gebruik maken van de uitgebreide kennis van leden van het project. Wij beschikken over experts in het zoeken en vooral vinden van betrouwbare bronnen in Nederlandse archieven. Anderen kunnen je helpen transcriptie van oude geschriften, vertaling uit het Latijn, adviseren in het opmaken en inrichten van profielen enz. Het is dus belangrijk dat je weet hoe je hieraan kunt deelnemen. Voor de precieze werkwijze zie: Werkwijze G2G (https://www.wikitree.com/g2g/ask
Voor meer informatie over tags zie: TAGShttps://www.wikitree.com/wiki/Project:Nederlands_Portaal/Badges_Tags_en_Activity_Feeds#Tags

Op deze manier kan men allerlei WikiTree zaken bespreken en anderen bijstaan die om hulp vragen. Het Nederlands Portaal is gerealiseerd door Joop van Belzen en Bea Wijma met bijdragen van: Johan Boonstra , Astrid Schellenberger en Jan Terink. Vragen en opmerkingen over de Nederlands Portaal pagina’s kun je in het G2G DUTCH ROOTS FORUM  plaatsen. De uitgebreide Wikitree.com versie is niet kosteloos.