Moord en doodslag in het archief

0
47

Boeiende lezingencyclus over rechtspraak door de eeuwen heen

We organiseren deze reeks wegens succes voor de derde keer samen met TilburgUniversity en het Regionaal Archief Tilburg.

Wist u dat in de vroegmoderne tijd niet iedereen gemarteld mocht worden?
Dat ze in ‘s-Hertogenbosch ‘hardcore burners’ waren?
En waarom vrouwen niet opgehangen werden, maar gewurgd?
Kortom, een interessante lezingenreeks over burenruzies, diefstal tot verkrachting,
moord en doodslag in Brabant.

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), Regionaal Archief Tilburg en
mr. Erik-Jan Broers (Tilburg Law School, TilburgUniversity) organiseren voor
de derde keer de succesvolle serie lezingen over rechtspraak vanaf de
middeleeuwen. De drie bijeenkomsten van Moord en doodslag in het archief
worden gehouden in april en mei. De eerdere twee series waren in no time
volgeboekt, reden om een derde serie te organiseren.

De deelnemers geven zich op voor de drie zaterdagen dat er lezingen zijn:
4 en 18 april en 2 mei. De lezingen volgen elkaar op, dus aanwezigheid bij
alle drie de bijeenkomsten wordt op prijs gesteld. Vrijwel alle presentaties
worden gehouden op basis van archiefdocumenten uit de schepenbankarchieven
van Regionaal Archief Tilburg en het archief van de Raad van Brabant van het
BHIC. Het publiek kan ademloos luisteren naar de verhalen over de
beulsfamilies uit Breda (waarvan sommige leden ook chirurgijn waren om de
verdachten tussendoor op te lappen), processen tegen dieren, hoon en laster
(‘een scherpe tong is vreeswekkender dan een scherp wapen’), en de
strapatsen van Engele Jantje en Klein Truiken. Zij waren lid van criminele
bendes die het platteland in de 18e eeuw onveilig maakten. Beiden werden
uiteindelijk opgepakt voor vagebondisme. Engele Jantje werd gestraft door
ophanging en zijn aangezicht werd geblakerd, Klein Truiken verdween voor 15
jaar in het tuchthuis en werd verbannen.

Tijdens de serie komen vele vormen van strafrecht voorbij. Medewerkers van
de twee archieven vertellen over de bronnen waarin deze misdaden en
processen beschreven staan. Veel van die bronnen zijn digitaal beschikbaar.
In het archiefmateriaal is geen abstract recht terug te vinden, maar ‘recht
met een menselijk gezicht’. Recht dat is toegepast op ‘echte’ mensen van
vlees en bloed die ooit met het strafrecht in aanraking zijn gekomen. De
criminele processen bieden een grote variëteit aan misdaden: van
beledigingen, burenruzies en diefstal tot verkrachting, moord en doodslag.

Het doel van deze lezingencyclus is om belangstellenden kennis te laten
maken met en inzicht te geven in de rechtsgang van vroeger. Daarbij komt
bijvoorbeeld aan bod op welke wijze een strafproces werd gevoerd, de
verweermiddelen van de verdachte en de werkzaamheden van de beul. Bij de
lezingen zijn verschillende soorten archiefstukken zien.

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 31 maart 2020 per mail aanmelden via info@regionaalarchieftilburg.nl o.v.v. Moord en doodslag.
Deelname is kosteloos (inschrijven kan alleen als je bij alle drie de bijeenkomsten aanwezig bent).
Er is plaats voor maximaal 50 deelnemers.

De lezingen vinden plaats op:
· 4 april van 10.00 tot 12.30 uur (locatie BHIC)
· 18 april van 10.00 tot 12.30 uur (locatie Regionaal Archief
Tilburg)
· 2 mei van 10.00 tot 12.30 uur (locatie BHIC)

Adres: BHIC: Zuid Willemsvaart 2, 5211 NW ‘s-Hertogenbosch
Adres: Regionaal Archief Tilburg: Kazernehof 75, 5017 EV Tilburg

‘s-Hertogenbosch, 25 februari 2020