Limburgs Tijdschrift Genealogie nr 3 2021

0
163

Van de redactie

Peters in de Weerd, eilandbewoners in Limburg  door dr. Mart W.M. Graef, m.graef@chello.nl

Gulpen en de familie Hupperts door drs. Pierre J.M. Hupperts, p.hupperts@phvisie.nl

Huis Croonen in Tegelen door drs. J.H.G. (Hans) Bos, jhg.bos@gmail.com

Genetische genealogie op academisch niveau door ing. H.J. (Bert) van Laer, vanlaer@home.nl

Algemene Ledenvergadering van de Sectie Genealogie door ing. H.J. (Bert) van Laer, vanlaer@home.nl

Gesignaleerd

• Genealogie (de) Goede(n)/Go(o)den

• Genealogie Familie Voncken door drs. Henk J.L.M. Boersma hjlmboersma@ziggo.nl

• Genealogie (de) Saive