KWARTIER VAN NIJMEGEN. Jaargang 30 Nr 3

0
108

INHOUD
VAN DE REDACTIE
IN MEMORIAM
KOMENDE LEZINGEN
AFDELINGSLEDENVERGADERING 10 NOVEMBER 2020
NOTULEN VAN DE ALV VAN 9 APRIL 2019
JAARVERSLAGEN, JAARREKENING 2019 KvN
NOTULEN LV 23 NOVEMBER 2019 TE DRIEBERGEN
KWARTIER VAN NIJMEGEN, 50 JAAR
DE PEST IN 1635-1636 IN NIJMEGEN
EEN WANDELTOCHT DOOR VIJFTIG JAAR KWARTIER VAN NIJMEGEN

EPIDEMIEËN IN DE GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND
OVERZICHT VAN EPIDEMIEËN IN DE TIJD VAN ONZE VOOROUDERS
OUD SCHRIFT, toelichting

LEDENMUTATIES tot juli 2020