DRE – Threant – 2023 – 1

0
57

Genealogisch tijdschrift voor Drenthe en Noordwest-Overijssel

Inhoud

Van de voorzitter
Activiteiten NGV Drenthe en NW-Overijssel
Contributieverhoging 2023
Inzenddatum kopij volgende Threant
Regels voor het inzenden van kopij
Index bidprentjes
Boeven in de familie
Lezing Haza Data
Stamreeks van Pieter Hogezand
Stamreeks van Roelof Heise 1878 – 1964
Jan Hummel, oudste brugwachter van Hoogeveen
Stamreeks van Jan Hummel
Persoonskaart van Arent Arents Salomons
Persoonskaart van Jan Harm Veld