DFL – mededelingenblad december 2022

0
71

Inhoudsopgave

Van het Bestuur en de Redactie

Berichten uit de afdeling
 – Agenda afdelingsbijeenkomsten
 – Persoonsbewijzen – informatie over de lezing
 – Ledenbestand

Bestuursmededelingen
 – Bestuursleden gezocht!
 – Inloopspreekuur voorouderonderzoek
 – Nieuwe leden stellen zich voor…. nr. 62

Genealogische hoek
 – De Koloniën van Weldadigheid en mijn familie
 – Aanvullende informatie over ‘Maatschappij van Weldadigheid’

Wetens(w)aardigheden
 – Andenne – een centrum van kleipijpenfabricage in België

SHIFT ef_zeven
 – E-mailadressen

Algemene informatie
 Archiefnieuws
 – Digitaliseren op verzoek bij Stadsarchief Rotterdam

 Nieuws van andere NGV- afdelingen
 – NGV afd. Oostelijk West-Friesland & Den Helder nu Noord-Holland
   Noord.
 – NGV-afdelingen Rijnland & Kennemerland
 – Errata Mededelingenblad no. 3, september 2022
 – Advertenties en knipsels Delfland

Vraag en Antwoordrubriek
 – Vraag 72: Jacob Aertsz. Spruijt