KPL – de twee kwartieren – juni 2022

0
116

Inhoudsopgave

Augustus

Van de voorzitter

Latijn in de parochieregisters ***

Literatuur & Genealogie 13: Kruispunt

Mijn DNA ‐ ALIAS onderzoek (deel 6)

Fouten in de Burgerlijke Stand (4): de mysterieuze moeder

Publiceren in De Twee Kwartieren

Lezingen, aankondigingen en terugblik

Digitale producties

Bibliotheek

Cursussen NGV‐afdeling KPL

Workshops

Onderlinge ondersteuning en advies

Gebruik Kadaster Archiefviewer

Heb je hier al ooit gezocht?

Nieuw lid stelt zich voor

Digitaal zoeken in en om onze regio

Bestuur

Agenda

Bestuur van de afdeling Kempen‐ en Peelland

Mutaties ledenlijst

Informatie NGV‐KPL


*** Eigenlijk moest iedereen die Latijnse teksten uit DTB moeten lezen dit stukje grondig bestuderen.
Grote aanrader jw