Koggenland aflevering 2021/4

0
99

Inhoud

Onze bijeenkomsten
Lezing 17 februari 2022 door Klaas Bant

In dit nummer
Van de bestuurstafel
Najaarsledenvergadering / begroting OWF 2021
Afdelingsagenda eerste kwartaal 2022
Archieven met gratis scannen-op-verzoekservice
Digitale lezing 4 november in het WFA
Nieuws van het Westfries Archief
Afdelingsbibliotheek
Paleografie
Spionnen in oorlogstijd, 1672 Lezing 13 januari
Oproep
Misschien zit hier iets voor u bij
De preekstoel van Jacobus Pennokius
Geertruijd de Jong
Transcriptie van pagina’s 86/87
Mutaties