Kabinet besluit over geroofde archiefstukken

Het kabinet gaat besluiten wie de rechtmatige eigenaren is van koloniale objecten in de rijksarchieven.  Het Nationaal Archief wil graag een zogenoemd herkomstonderzoek, omdat de rijksdienst in de maag zit met persoonlijke eigendommen als foto’s en dagboeken die tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog door Nederlandse militairen en inlichtingendiensten waren geroofd.

 In de Rijksmuseum-tentoonstelling Revolusi! Indonesië onafhankelijk, zijn geroofde eigendommen te zien zijn als foto’s, armbanden en notitieboekjes. Deze spullen zitten echter niet in de Rijkscollectie zitten, maar maken deel uit van het rijksarchief. Tot de Rijkscollectie behoren zaken die je veelal in musea vindt, zoals kunstwerken, gebruiksvoorwerpen en menselijke resten. Het rijksarchief is breder dan dat: het zijn spullen die informatie bieden over de Nederlandse geschiedenis, maar niet per se ’tentoonstellingsmateriaal’ zijn. Zoals pamfletten die Nederland tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog afnam van Indonesische burgers.

De Raad voor Cultuur deed nog geen uitspraak over de rijksarchiefstukken. Wel staat ze open voor een gesprek met Indonesië over de rijksarchieven.

Het Nationaal Archief heeft in totaal duizenden foto’s, armbanden, notitieboekjes en andere persoonlijke eigendommen van Indonesiërs in beheer namens de Staat. Die zijn onder meer te raadplegen in het inmiddels openbare NEFIS-archief, dat inlichtingendienst Netherlands Forces Intelligence Service (NEFIS) opbouwde tijdens de onafhankelijkheidsoorlog die van 1945 tot 1949 woedde.

Er zitten inderdaad stukken tussen die tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in beslag zijn genomen en waarvan je je nu kunt afvragen of dat toen rechtmatig is gebeurd”, Daarom wilde het Nationaal Archief dat het kabinet zich uitspreekt over eventuele teruggave aan de rechtmatige eigenaren. Het museum zou graag zien dat Nederland samen met Indonesië de Nederlandse archieven gaat bekijken