Joodse grafzerken als genealogische bron

0
52
Joodse begraafplaats Barneveld

In 2019 is Stichting Het Stenen Archief opgericht. Het stelt zich als doel om zoveel mogelijk genealogische gegevens te verzamelen via grafstenen en registers van Joodse begraafplaatsen in Nederland.


Deze stichting gaat door met het door Akevoth in samenwerking met het Nederlands-Israƫlitisch Kerkgenootschap gestarte digitaliseringsproject van de Ashkenazische begraafplaatsen in NederlandDe doelstelling van de stichting is:

  • het verwerven, beheren, conserveren en toegankelijk maken van diverse genealogische gegevens met betrekking tot grafstenen en (Joodse) begraafplaatsen in Nederland;
  • het verschaffen van kennis en inzicht daarin;
  • het doen van onderzoek ten behoeve van nabestaanden, instellingen en belangstellenden;
  • het leveren van een blijvende bijdrage aan de instandhouding en voortschrijdende ontwikkeling van een gedenkcultuur in Nederland
  • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Op de site treft u twee verschillende presentaties van de onderzoeksresultaten. De eerste betreft gegevens van begraafplaatsen waar het onderzoek in zijn geheel is afgerond, deze gegevens zijn geverifieerd. De tweede betreft alle tot op heden verzamelde gegevens, hier ontbreken veel gegevens, of zijn deze nog niet geverifieerd.