Indische genealogische vereniging, nieuwsbrief mei 2020

0
128
 • Verborgen bronnen
  Honderden namen op de wanden van de Jatijajar grot in Kebumen, Midden-Java.

 • Gusti Partini en andere Javaanse vrouwenlevens in de 20e eeuw
  Op 28 september 2019 hield Madelon Djajadiningrat op verzoek van de IGV een lezing op de eerste Indische Roots Expertise Dag. De lezing geeft een uniek kijkje in het leven in en rondom de Javaanse Kraton, waarnaar Djajadiningrat in de jaren zeventig onderzoek deed.

 • Etniciteit. Geeft een DNA test antwoorden?
  Etniciteit is een sociaal-culturele identiteit, die een bepaalde groep mensen of een aantal bevolkingsgroepen verbindt. De meeste mensen doen een DNA-test op zoek naar familieleden en verwanten of om een relatie vast te stellen. Soms omdat er sprake is van een donorkind, soms om in een vastgelopen genealogisch onderzoek een muur te doorbreken door matches te vinden en soms om een ouder-kind relatie vast te stellen.

 • Begraafplaats Makam Utara Laya, Yogyakarta
  Een “nieuwe” begraafplaats in Yogyakarta. Van Yogyakarta is een aantal begraafplaatsen gedocumenteerd, maar de hoeveelheid informatie is relatief klein voor zo’n grote plaats.

  In april 2004 bezocht IGV lid DirkJan Rozema de  noordelijk gelegen Christelijk/Chinese begraafplaats, Makam Utara Laya (ook wel Tempat Pemakaman Umum Utara Laya Tompeyan), en maakte een film van een groot aantal grafstenen. DirkJan heeft deze nu als foto’s beschikbaar gesteld en een transcriptie verzorgd. De complete en geannoteerde transcriptie zal verschijnen in de Indische Navorscher van 2021,

  Indisch onderzoeker Adriaan Intveld publiceert dit kwartaal een index van publicaties van begraaf- en gedenkplaatsen in Indonesië / Nederlands-Indië van de afgelopen 175 jaar. Per publicatie wordt aangegeven hoeveel namen bij benadering vermeld worden (in totaal gaat het om zo’n 34.000 namen). Het overgrote deel van deze publicaties is te vinden op de USB stick “IGV publicaties”.

 • Gen magazine,
  het toonaangevende tijdschrift op het gebied van Nederlandse familiegeschiedenis, besteed deze maand aandacht aan ons boek met een voorpublicatie. Wij vroegen de geïnterviewden over hun mooiste jeugdherinneringen aan het vooroorlogse Nederlands-Indië, hoe zij de oorlog hebben meegemaakt en hoe zij de repatriëring naar Nederland hebben beleefd. Een belangrijk element in het interview was het vragen naar de Indische familiegeschiedenis. Op basis van de overlevering, documentatie van de geïnterviewden en intensief archiefonderzoek, hebben wij van deze families Indische stambomen opgesteld. Wij hebben kwartierstaten gemaakt die soms ver doorlopen tot in de VOC-periode. Daarnaast hebben wij veel ooms, tantes, neefjes en nichtjes in beeld gebracht die vaak terugkwamen in de verhalen

 • IGV steunt publicatie in Indonesië
  Een van de speerpunten van de IGV is het uitbreiden van contacten met Indonesië. Momenteel zijn er op lokaal niveau veel initiatieven van jongere Indonersiërs geïnteresseerd in hun heritage. De IGV steunt een initiatief in het Midden-Javanse plaatsje Gombong, waar heritage onderzoeker Sigit Asmodiwonso een boek in voorbereiding heeft over de lokale geschiedenis, 1830-1942. Dankzij financiele steun vanuit de IGV en particuliere donaties wordt het boek Ngomong Gombong (praten over Gombong) nu gerealiseerd en zal later dit jaar verschijnen in Bahasa en Engelse versies. Donaties zijn nog steeds welkom (informatie) en zullen worden besteed aan het verspreiden van het boek in lokale scholen / centra.

 • Puzzel
  Wij van de redactie vragen ons wel eens af: hoe goed zijn IGV leden eigenlijk in het oplossen van Indisch genealogische puzzels.  Vandaar deze puzzel: wie schuilt er achter de de onderste, door een bijennest half verborgen naam, die op 6 juni 1915 samen met Rien Brouwer de Jatijajar grot (lees hier over deze grot) bezocht

  Tip van de redactie: hoog resolutie KITLV-foto’s