Het ledenbestand van de Orde van Vrijmetselaren een belangrijke genealogische bron

0
974

Hoewel niet zo bekend heeft de Mason een ledenregister dat momenteel wordt gedigitaliseerd. Voor niet insiders: Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. De Orde van Vrijmetselaren is een democratische vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht. In dat streven staat de Orde natuurlijk niet alleen. Maar de vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken. Zij maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden  Belangrijke  informatie is te vinden in het Vrijmetselarij Museum. Dit is gevestigd in een historisch gebouw aan de Javastraat 2B in Den Haag. Het museum is opgenomen in het Museumregister Nederland. De Orde van Vrijmetselaren wil iedereen laten kennismaken met haar eeuwenoude geschiedenis. De weg naar openheid loopt ook over het podium van het Vrijmetselarij Museum. In deze etalage van de Nederlandse vrijmetselarij kunnen bezoekers in een tempel een inwijding beleven via een multimediale presentatie. Tot de vele bijzondere museumstukken behoort de Gouden Hamer van Prins Frederik, de man die het Oranjehuis bestendigde in de 19de eeuw. Prins Frederik was Grootmeester van 1816 tot 1881.

De vrijmetselarij is een wereldwijde, eeuwenoude broederschap. In 1717 werd in Londen de eerste Grootloge opgericht, het begin van de moderne vrijmetselarij. Haar boodschap is nog immer actueel: broederschap in een verdeelde wereld, vrijheid van denken in religie en wetenschap.

Het Vrijmetselarij Museum beheert de museale collectie, de bibliotheek en de historische archieven van de Orde van Vrijmetselaren (inclusief die van de voormalige koloniën). Tot het archief behoren ook de historische ledengegevens, die gedigitaliseerd worden om onderzoek nog gemakkelijker te maken. Dit is een goudmijn voor genealogen. De historische bibliotheek van de Orde is één van de grootste en belangwekkendste bibliotheken ter wereld op het gebied van vrijmetselarij. Het is een unieke, in de wereld ongeëvenaarde onderzoeks – bibliotheek, toegankelijk niet alleen voor diepgaande studie, maar ook voor een eerste indruk.

Het museum heeft zich ontwikkeld uit een 19de-eeuwse verzameling gedenkstukken en is uitgegroeid tot een collectie die een beeld geeft van de materiële cultuur van de Nederlandse vrijmetselarij door de eeuwen heen. In het museum wordt vooral de praktijk van de vrijmetselarij belicht—in al haar variaties—aan de hand van schootsvellen en andere regalia, maçonnieke kunstnijverheid, siervoorwerpen, curiositeiten, schilderijen en grafiek.

Achter de gesloten deuren van de Tempel krijg je aan de hand van persoonlijke verhalen inzicht in de rituele praktijk. In deze Werkplaats stap je even in een totaal andere belevingswereld.

Verdere gegevens:
Orde van Vrijmetselaren
Grootsecretariaat
Javastraat 2b
2585 AM Den Haag

Telefoon: 070 – 346 00 46
Email: orde@vrijmetselarij.nl

Website: https://www.vrijmetselarij.nl

Museum

Javastraat 2b
2585 AM Den Haag

Telefoon: 070 – 346 16 76
Openingstijden: Het Vrijmetselarij Museum: 
Woensdag tot en met zondag van 12:00 – 17:00 uur

Website: https://www.vrijmetselarijmuseum.nl