Grote hoeveelheid Utrechtse oorlogsbronnen online doorzoekbaar

0
77

Het Utrechts Archief bevat ruim 50 meter aan archiefstukken, afbeeldingen en films over de Tweede Wereldoorlog. De bronnen zijn verdeeld over circa 100 verschillende collecties. In 2020 is dankzij het Mondriaan Fonds een groot digitaliserings- en ontsluitingsproject gestart waarbij circa 2500 bronnen zijn gedigitaliseerd. Een groot deel daarvan is sinds vandaag online te bekijken als scans op de website en dit jaar zal nog meer volgen. Een aantal bronnen is ook doorzoekbaar gemaakt op personen en adressen, waardoor het nu veel gemakkelijker is een persoon die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Utrecht verbleef op te sporen.

Bijna de gehele collectie van het Utrechts Verzet is nu online in te zien: o.a. kaarten met namen van joodse kinderen die door het Utrechtse Kindercomité van onderduikadressen zijn voorzien (het zogeheten codeboek), brochures en oproepen van het vrouwenverzet onder leiding van Marie-Anne Tellegen en richtlijnen voor medewerkers van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers.  

Ook de archieven van het Inkwartieringsbureau en het Entertainment Committee zijn bijna volledig digitaal. Het eerste archief bevat veel informatie over waar en op welke manier Duitse militairen werden ondergebracht in de stad. In het archief van het Entertainment Committee vindt u bronnen die tot vrolijkheid stemmen:  zij organiseerden vlak na de bezetting dansavonden, sportwedstrijden, concerten en bioscoopbezoeken voor de Britten en Canadezen die in mei 1945 Utrecht hadden bevrijd.  Maar ook oorlogsbronnen uit andere archieven zoals van het gemeentebestuur, de universiteit, bedrijven, hulporganisaties, strafinrichtingen, kerken en families zijn in de loop van dit jaar online in te zien.  

Daarnaast is er een aantal bronnen (uit meerdere collecties) doorzoekbaar gemaakt op personen en adressen:  zoals Persoonskaarten van de Binnenlandse Strijdkrachten, Inkwartieringsbiljetten van Duitse militairen voor particuliere woningen en Lijsten van Joodse inwoners van de gehele provincie 

Deze bronnen zijn via onze zoekingang op personen en zoekingang op locaties te doorzoeken. Dankzij de hulp van een grote groep vrijwilligers zijn er circa 9.000 persoonsnamen en 15.000 adressen ingevoerd. 

Via de vernieuwde themapagina over de stad Utrecht en de Tweede Wereldoorlog wordt de gebruiker wegwijs gemaakt door de pas gepubliceerde bronnen. De themapagina is nog volop in bewerking, gedurende dit jaar zal er steeds meer informatie over nieuw gepubliceerde (en doorzoekbare) bronnen op te vinden zijn. Ook worden de Utrechtse data gekoppeld aan het landelijk  platform Netwerk Oorlogsbronnen. Hierdoor zijn de data over Utrechtse personen nog beter vanuit huis vindbaar geworden.