Groninger Archieven – nieuwe aanwinsten jan t/m april

0
61

De getoonde collectie van archieven worden voortdurend aangevuld met archiefmateriaal.
Hieronder een overzicht van de Groninger Archieven over de maanden jan -febr en mrt – apr.

Januari – februari
Aanwinsten archieven
o.a. de coöperatieve dorsvereniging Woltersum en Omstreken 1920-1973
Hier klikken voor de volledige lijst

aanwinsten bibliotheek
o.a. hoe de ruilverkaveling het landschap heeft veranderd.
De volledige lijst is hier te vinden.

Scans
o.a. de bevolkingsregisters van 1850 – 1900
Klik hier voor de volledige lijst

Filmbank Groningen
o.a. beelden van de Krimstermolen
Voor de volledige lijst hier klikken


Maart – april
Archieven
In verband met Corona zijn er geen nieuwe archieven openbaar gemaakt

Aanwinsten bibliotheek
Klik hier voor de volledige lijst nieuwe aanwinsten van de bibliotheek

Scans
o.a. de geheime resoluties van de gecommitteerden van de Staten van Stad en Lande 1672 – 1676
Klik hier voor de volledige lijst van de nieuwe scans

Filmbank Groningen
De Groninger Filmbank is weer aangevuld met werk van vooral leden van de smalfilmgroep.
De nieuwste aanwinsten vindt u onder aan de blog van de filmbank.