Groningen: Nieuw in de collectie september-oktober 2020

0
78

Van de hand van Stefan van der Poel verscheen de biografie Herman Verbeek (1936-2013): priester, politicus, publicist. Verbeek was katholiek priester, openlijk homoseksueel en politiek zeer actief. Van der Poel schrijft vooral zijn “persoonlijke en publieke worsteling”.

Vorig jaar bespraken we De Historische Atlas NL: Hoe Nederland zich bijeen heeft geraapt, van de hand van Martin Berendse en Paul Brood. Nu verscheen van dezelfde auteurs Historische Streekatlas NL: De ware schaal van Nederland. De geschiedenissen van 81 verschillende streken in ons koninkrijk passeren aan de hand van oud kaartmateriaal de revue. In het eerste hoofdstuk, dat over het Noorden gaat, worden paragrafen gewijd aan het Gorecht, Fivelingo, het Oldambt, Westerwolde en de Gronings-Drentse Veenkoloniën.

Beno Hofman schrijft in Niewe Stadt: 400 jaar Hortusbuurt Ebbingekwartier over de uitleg van Groningen uit de vroege zeventiende eeuw. De stad verdubbelde met deze uitbreiding bijna in oppervlak. In deze nieuwe buurt kwamen onder andere de Nieuwe Kerk en de Hortus te liggen. Het boek is zeer fraai geïllustreerd en voorzien van index en globale bronvermelding.

https://www.groningerarchieven.nl/images/Nieuws/NieuwInCollectie-BibliotheekSepOkt2020.pdf

Nieuwe scans uitgelicht
(Delen van) belangrijke reeksen uit de collectie van de bibliotheek zijn online beschikbaar gekomen: Verslagen van de zittingen van den gemeenteraad vanaf 1855 tot 1955 en Regeerings-almanakken vanaf 1845 tot 1935. In de verslagen van de Gemeenteraad kunt u nalezen wat er in een bepaald jaar besproken werd in de Groningse gemeenteraad.
Zo leest u in de eerste vergadering van de Raad van het zittingsjaar 1866-1867, op 8 september 1866, een uitvoerige discussie over het wel of niet door laten gaan van een kermis in september (uitgestelde Meikermis) vanwege de dreiging van cholera.

bron: groningerarchieven.nl