GroninGEN juni 2022, nummer 2

0
99

Voorwoord – in transitie
Bestuur en beleid
NGV-Website en afdelingswebsite
Nieuw bestuurslid
Digitaal toezenden GroninGEN
De Groningse familie Crous
Een snelheidsovertreding in 1612
Dienstbode Aaltje Scholtens
Boerderijen op het Hoogeland (deel II)
Hendrik Brand (1754-1845) en Grietjen Derks Strijker (1746-1847) 52
Herbolt(s), Groningen
Wie was de vader van Jantje Jakobs Kajans
Allem@@l digit@@l negenenzestig (69)
Nieuws van de archieven
Boekenrubriek
Colofon