GroninGEN december 2021, nummer 4, jaargang 28

0
83

Voorwoord 97

Digitaal toezenden GroninGEN

Corona en activiteiten

Bestuur en beleid

NGV-Website en afdelingswebsites

Lidmaten-project

Kwartierstatenboek IV

Bestuurslid gezocht

Met spoed gezocht

Geert van der Velde 40 jaar lid van de NGV

De Familiebijbel van Willem Christiaans Smit uit 1798

Worstelen met Wubbena

De dood van Lammert Geerts (1682-1725)

Dei roege bliksem

Roeg weer