Gooi en Vechtstreek: Unieke archiefstukken ontdekt uit de Tweede Wereldoorlog

0
62

Tijdens herinventarisatie van het archief van het korps politie van Hilversum werd een serie boekjes aangetroffen met daarin overzichten van gearresteerde personen uit de periode 1942 – januari 1946. In deze arrestantenregisters staan niet alleen de namen van de arrestanten, maar ook de reden van gevangenzetting. Dat kon variëren van fietsendiefstal tot illegale slachting, maar ook mensen die Joden hielpen met onderduiken. Een deel van de boekjes is gedigitaliseerd en kunt u op onze website doorbladeren.

Ook in het archief van de gemeente Loosdrecht zijn interessante documenten teruggevonden. Bijvoorbeeld dossiers met registraties van huizen, landerijen en vaartuigen die de Duitse bezetter opeiste van de inwoners. Uit deze stukken komt duidelijk naar voren dat de bezetter zoveel mogelijk land rondom het vliegveld in bezit wilde krijgen. 

Het Streekarchief werd dit jaar blij verrast met de schenking van documenten uit de nalatenschap van Hendrik Coenraad Jacob Schaap. De heer Schaap was tijdens de oorlog werkzaam bij de Hilversumse distributiedienst, die gevestigd was op Oude Enghweg 19. Hij en zijn collega’s waren verantwoordelijk voor de afgifte van bonnen die inwoners konden inwisselen voor bijvoorbeeld schoenen en kleding. Wat niemand wist is dat ook zij in contact stonden met het verzet en bonnen doorgaven aan onderduikers. Helaas werden de medewerkers in het najaar van 1943 verraden en gevangengezet in het beruchte ‘Oranjehotel’ in Scheveningen. Gelukkig werden zij (waarschijnlijk door gebrek aan bewijs) weer op vrije voeten gezet.

Al deze bronnen helpen ons om een goed inkijkje te krijgen in het dagelijks leven tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In onze studiezaal kunt u de archieven raadplegen: