Gens Nostra mei – juni 2023 – 3

0
73

Van de redactie

Allereerst een mea culpa van de redactie voor een storende fout in het vorige nummer. In het artikel over de ‘keizerskroon’ in gemeentewapens is op pagina 98-99 de nummering van de wapenafbeeldingen van de waterschappen en de nummering van de bijbehorende onderschriften flink in de war geraakt. In ‘Aanvullingen en verbeteringen’ wordt een geheel gecorrigeerde nummering gegeven.

De artikelen van Kaastra en Savelkouls vormen elkaars tegenpool. Kaastra belicht met Meese een immigrantenfamilie die, geholpen door haar beroep, een plaatsje in de toenmalige samenleving wist te veroveren. Daar tegenover staat het verhaal van Savelkouls over kansarm zijn en hoe dit een familie levenslang kan achtervolgen. Het artikel van Elema sluit daarop aan, want als je in je kansen bedreigd wordt hoe kun je je daartegen verweren? En hoe werkt dat door in je verdere leven? Deze drie verhalen laten onafhankelijk van elkaar zien hoe wij ons onderzoeksmateriaal kunnen omzetten naar een familiegeschiedenis.

Hoe kijken wij naar foto’s? Rene Kappers laat ons zien wat details van foto’s kunnen onthullen over het dagelijks leven.

Venters zijn een moeilijke beroepsgroep, zeker als ze de grens overtrekken Duitsland in. Toch kunnen zij sporen nalaten. Kaldenbach laat zien dat er bronnen zijn om iets van deze mensen te achterhalen. Aansluitend brengt Paula van Huijstee een andere rondtrekkende beroepsgroep in beeld: een militair die met het leger door heel Nederland is getrokken. Geen gemakkelijke opgave om zo een persoon compleet in beeld te krijgen.

Tot slot weer een portret, de wapenregistratie, een aflevering van VANALLES en dit keer Nederlandse tijdschriften.

De redactie wenst u veel leesplezier.

Het nieuwste nummer vindt u hier.