GensDataPro versie 3 is beschikbaar

0
3752

Na een uitvoerig traject van updates en testen is het moment bereikt om GensDataPro versie 3 te gaan leveren. Via deze informatie geven we de hoofdlijnen van de vernieuwing weer en de wijze hoe deze versie is aan te schaffen. Dit bericht gaat naar NGV-leden en geregistreerde GDP-gebruikers.

GensDataPro 3 is vooral onder de motorkap veranderd, veel zaken zijn daardoor sneller geworden. Daarnaast zijn er een aantal DNA-voorzieningen toegevoegd.

Enkele nieuwe functies:

 • In het persoonsbewerkscherm kunnen nu DNA-HAPLO-codes worden ingevoerd. In het bewerkhandelingen-menu kunnen die DNA-HAPLO-codes doorgegeven worden aan voor- of nageslacht. Alle voorvaders en na-zoons krijgen het Y-chromosoom, en alle voormoeders en kinderen krijgen het Mt-chromosoom (per menuoptie uitgesplitst). Bij het invoeren van DNA-Haplogroepen wordt het doorgeven gestopt bij een persoon die al een andere Haplogroep heeft.
 • Overlijdensstatus: ongehuwd, jong, in het kraambed, etc…
 • Bij ‘Adressen – wijs coördinaten aan’ wordt nu meteen de juiste stadskaart getoond, indien aanwezig. Hiervoor staan in de submap ‘kaarten’ vier bestanden: ANWB.MB, tenbrinks.MB, ANWB.mps en tenbrinks.mps.
 • Bij ‘Zoek dubbele personen’ de optie ‘Ook namen in bronkoppelingen vergelijken’.

Enkele database wijzigingen:

 • In plaats van 11 of 12 losse GD2 bestanden gebruikt GDP nu één GD3 bestand waar de gegevens in zitten. De dossiermap (met foto’s en scans) blijft bestaan.
 • GD2 bestanden zijn altijd Read Only (RO). Dus in 3.0 kan niet meer met gd2 bestanden worden gewerkt. Er kan pas gewerkt worden na export naar GD3.
 • Opmerkingen staan nu ook in de persoons- en relatietabel zelf. Dus de opmerkingentabel is verdwenen. Daarvoor in de plaats een log tabje met spaarzame log info van opslaan-acties en versies.
 • De Database heeft zijn eigen versienummering. Wanneer er bijvoorbeeld een keer een kolom bijkomt wordt de DB-versie verhoogd. De gebruiker merkt hier niets van, maar wanneer hij/zij een oude GDP versie gebruikt en een bestand opent met te hoge DB-versie, merkt GDP dat de database “te nieuw” is, en dan meldt GDP: “update eerst GensDataPro”.
 • Extensie van backup is nu .g3z ipv .Gdz geworden.

Op welke wijze is GDP-3 te verkrijgen:

 • De aanschaf verloopt via de webshop van de NGV via de link https://ngvledenservice.nl/
 • We bieden een aantal opties:
  • U heeft al een licentie (minimaal v2.9) en kiest voor een upgrade naar GDP-3. U dient uw licentienummer in te vullen welke wordt gecontroleerd of deze op uw naam staat. Dit nummer vindt u als u het programma opstart in “Help”, en dan “adres- of e-mail wijziging doorgeven aan NGV”.
  • U heeft nog geen licentie en kiest voor een volledige versie van GDP-3.
  • Leden ontvangen na controle van het opgegeven lidnummer enkele dagen na de aanschaf van de volledige versie € 10,00 terug op het gebruikte bankrekeningnummer.
 • Na afwikkeling van uw bestelling en betaling ontvangt u een e-mail met daarin de factuur en een link om het product te downloaden.

In de downloadkit zit een bestand “Lees-mij-eerst” met instructies voor de installatie en het aanvragen van een activeringssleutel.
Voor vragen kunt u terecht in het helpcentrum van de NGV welke u vindt op https://ngvhelpcentrum.nl/

We wensen u veel plezier met het programma.
Het hoofdbestuur.