Gens Propria mei 2020-2

0
181

 Periodiek Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Kennemerland Nr. 99

Inhoud

Voorwoord
Programma 2020
Voorouder spreekuur
De appel valt niet ver van de (stam) boom
Pim beëindigt zijn functie van secretaris/organisator lezingen NGVKennemerland
De ‘Goudenregels’ voor genealogisch onderzoek

De appel valt niet ver van de (stam) boom Inleiding
Het DNA-onderzoek is de laatste decennia zo geautomatiseerd en daardoor zo goedkoop geworden dat het voor allerlei doeleinden kan worden toegepast. Eén der gebieden is de genetische genealogie, waar bij het om de genetische verwantschap gaat. Deze techniek kan het onderzoek in archieven en andere bronnen aanvullen en corrigeren. Enige basale kennis van de erfelijkheidsleer ofwel genetica en van de stoffelijke dragers van de erfelijke factoren ofwel het DNA zou iedereen die DNA-technieken voor zijn eigen onderzoek wil gebruiken, moeten hebben. Dan kan hij inschatten wat hij van de uitkomsten mag verwachten en welke risico’s aan deze onderzoeken kleven. Om de kennis over DNA onder de bevolking te verspreiden, is in Leiden de stichting “Leve DNA!” opgericht en een der ambassadeurs, dr. Leonie Kaptein, medisch bioloog, gaf hierover een voordracht op 26 februari 2020.
Dit is een zeer instructief verhaal dat ik aanbeveel.

Wereld DNA dag 25 april 2020
Mocht je meer willen weten over DNA, kijk dan op www.LeveDNA.nl. Op 25 april zou in Leiden de Wereld DNA dag gehouden worden. Door de corona crisis zal de familiedag over DNA verplaatst worden, vooralsnog naar 26 september 2020. 25 april is een memorabele datum, want op 25 april 1953 publiceerden James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins, Rosalind Franklin en collega’s in het tijdschrift Nature hun bevindingen over de structuur van het DNA. En op 25 april 2003 werd het Human Genome Project (zo goed als) voltooid verklaard met de opheldering van de DNA-volgorde van de mens. E-mail voor meer informatie naar LeonieKaptein@LeveDNA.nl . Leonie Kaptein

Pim beëindigt zijn functie van secretaris/organisator lezingen NGV-Kennemerland
Kwartierstaat van Wilhelmus Hermanus Antonius van Rhoon, douaneambtenaar Alkmaar 30 juli 1952
Lid van de NGV ben ik sinds juli 2000. Ik woonde toen in Almere, later in Oegstgeest en Hoofddorp. Op de algemene ledenvergadering van de afdeling Kennemerland in november 2010 heb ik mij gemeld als aspirant bestuurslid. Het was voor mij de tweede of derde keer dat ik op een ledenavond kwam. En ik heb mijn vinger opgestoken omdat ik het jammer vond dat er verder niemand bleek te zijn met interesse in die richting. Oegstgeest en Hoofddorp. Op de algemene ledenvergadering van de afdeling Kennemerland in november 2010 heb ik mij gemeld als aspirant bestuurslid. Het was voor mij de tweede of derde keer dat ik op een ledenavond kwam. En ik heb mijn vinger opgestoken omdat ik het jammer vond dat er verder niemand bleek te zijn met interesse in die richting. In de eerstvolgende Gens Propria is een stukje* geplaatst over mij en mijn stamboekonderzoek tot dan toe; het stelde nog niet veel voor. En helaas, nu -weer 9 jaar later- heb ik er nog maar weinig aan kunnen toevoegen. Al heb ik wel van mijn moeders kant -Thoolen- het nodige uitgezocht en gedocumenteerd.

Uit: Gens Propria 2011-1 Maart 2000.
De simpele vraag van mijn zoontje (toen 8) “Papa, hebben wij ook een stamboom?” was voor mij de reden om aan genealogie te gaan doen. Op basis van de inspanningen van een tante kon ik snel een STAMREEKS maken van negen generaties Van Rhoon, bestemd om deze aan de juf en de klas te laten zien. Kort daarna heb ik een contactdag van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) bezocht. Daar werd mij al snel duidelijk dat onderzoek een tijdrovende zaak zou worden. Door het bezoeken van diverse internet-sites bleek dat nog niemand een onderzoek naar de familie(naam) Van Rhoon had geregistreerd. Wel was een dame uit Köln op zoek naar Van Rhoon’s die tussen 1800 en 1940 in Nederlands Indië zouden hebben gewoond.

De ‘goudenregels voor genealogisch onderzoek
De lijst van Gouden Regels begon met 12 stuks van about.co, een Amerikaanse genealogische site. Eric Hennekam voegde er nog regels toe. De auteur geeft 23 tips die ieder ter harte zouden moeten gaan die aan genealogie doet. Het is gouden leerstof voor beginners die ik zelf zo heb gemist.