GeneVer Jaargang 24, nummer 1, februari 2021

0
117

INHOUD
1. Van de redactie
2. Verslag over het jaar 2020 van de NGV afdeling Zuid-Limburg
3. Ook het AEZEL projek zoekt vrijwilligers!
4. Werkgroep Databestanden (door Arno Griens)
5. Drie moeders? (reactie door Wil Brassé)
6. Het beroep Marechal (door Theo Maes)
7. Estafette Genealogie – Echtpaar Broeren (Brooren)-Boonen (d0or Wim Donners)
8. Familie Jaminon (deel II en slot) (door Antoine Plasier
9. Genealogie/Kwartierstaat Mommerz (door Wim Nolten)
10. Het bidprentje van Anna Maria van Wijlick (door Theo Maes)

Het boekenbestand van de NGV afdeling Zuid-Limburg is ondergebracht bij:
Heemkundevereniging Landgraaf OCGL,
An de Voeëgelstjang
6372 BJ Landgraaf
Openingstijden: woensdag en zaterdag van 13.00 – 17.00 uur
Tel.: 045-5322820
E-mail: heemkundelandgraaf@hotmail.com
Website: www.heemkundelandgraaf.nl