GeneVer Jaargang 23, nummer 1, februari 2020

0
152

INHOUD

1. Van de redactie 1, 2. Jaarvergadering zaterdag 28 maart 2020 in Wijlre 2, 3. Wijlre 4, 4. Agenda voor de ledenvergadering op zaterdag 28 maart 2020 6, 5. Jaarverslag 2019 van de NGV afdeling Zuid-Limburg 7, 6. Vriendendag 2020 bij het RHC Limburg te Maastricht 11, 7. Aanvulling op Genealogie Emericus Buijsen (Buijsers), (door Antoine Plasier) 11, 8. Vraagstelling familie van den Eijnde(n)
(door Conny van den Eijnde) 15, 9. Het “turbulente” liefdesleven van diverse dames uit Wyck-Maastricht (door Stefan Vrancken) 16, 10.Wat staat er eigenlijk? (door Rinus Suijkerbuijk) 18, 11. Erfdeling in Kerkrade anno 1764 (door Wim Nolten) 21, 12.Opmerking bij Karel, Hub en Hein (door Wim Nolten) 23, 13. Karel, Hub en Hein (deel II) (door Antoine Plasier) 24, 14.Agenda 32

• DE VRIENDENDAG.

Het thema van de Vriendendag 2020 zal inlijving/annexatie zijn. Dit jaar is het exact 225 jaar geleden (1795) dat de Franse Republiek besloot om de Zuidelijke Nederlanden in te lijven nadat deze reeds in 1794 waren veroverd door de revolutionaire legers van Frankrijk. Vanaf dat moment gingen onze contreien onderdeel uitmaken van de Franse Republiek, en zouden ook systematisch alle Franse wetten worden ingevoerd. Voor genealogen is het uiteraard van belang dat dankzij deze inlijving ook de burgerlijke stand reeds werd ingevoerd in het zuiden van ons land. Dr. Régis de la Haye zal een uiteenzetting geven over de gevolgen van deze annexatie in 1795. Dit jaar is het ook 100 respectievelijk 50 jaar geleden dat de gemeente Maastricht diverse randgemeenten annexeerde. In 1920 waren dat (onder meer) Sint Pieter en Oud-Vroenhoven, in 1970 volgden (onder meer) Amby, Heer, Itteren en Borgharen. Servé Minis en Hans Ogg zullen dit onderdeel van de Vriendendag voor hun rekening nemen.

• AANVULLING OP GENEALOGIE EMERICUS BUIJSEN (BUIJSERS) (DOOR ANTOINE PLASIER)

In GeneVer jaargang 22, nummer 3, augustus 2019, staat vanaf pagina 74 de genealogie van Emericus Buijsen. Reeds eerder, heeft publicatie plaatsgevonden, maar pas vanaf de vierde generatie. Indertijd waren de zoekmiddelen nog beperkt en pas later is het gelukt om nog drie generaties aan de publicatie van toen toe te voegen. In samenwerking met Frans Thorissen uit Utrecht zijn er nog de nodige aanvullingen gevonden die hier onderstreept worden weergegeven.

GENERATIE VI
VIb. kind 1. Johanna Maria Elisabeth Buijsers (Buizers), geboren Brunssum 29 november 1840, overleden Merkelbeek 16 februari 1841 (3 maanden oud)

GENERATIE VII
VIIc. kind 4. Joannes Lodewijk Buijsers (Buijzen), geboren Bingelrade 7 augustus 1878, overleden Sittard 31 augustus 1968, volgt VIIIg

GENERATIE VIII
VIIIb. kind 2. Andries Joseph Buysen (Buijsers), geboren Schinnen 5 juli 1891, overleden Sittard 18 november 1969, volgt IXa

VIIId. kind 3. Frans Joseph (Hans) Buijsen, geboren Kerkrade-Chevremont 24 mei 1891, overleden Kerkrade 9 juni 1975, landbouwer, trouwt te Kerkrade op 2 mei 1924 met Anna Maria Philomena (Anna) Louvenberg, geboren Wijlre 6 maart 1898, overleden Kerkrade 9 april 1982, dochter van Johan Adolf Louvenberg (vrachtrijder) en Odilia Kockelkorn

VIIIe. kind 3. Maria Hubertina (Dina) Buijzen, geboren Merkelbeek-Douvengenhout 14 februari 1915, overleden Ossendrecht 3 juli 1999, begraven Bingelrade, trouwt met Peter Hendrik (Pierre) Keulen, geboren Bingelrade 21 april 1914, overleden Ossendrecht 19 september 1991, zoon van Joannes Mathijs Keulen en Maria Helena van den Camp

VIIIg. Joannes Lodewijk Buijsers (Buijzen), (zoon van VIIc), geboren Bingelrade 7 augustus 1878, overleden Sittard 31 augustus 1968, brievenbesteller, kerkmeester St. Michielskerk Sittard, trouwt te Sittard op 15 juni 1909 met Anna Maria Elisabeth Vernooy, geboren Sittard 13 april 1883, overleden Sittard 22 december 1926, dochter van Antonius Franciscus Vernooy (koopman) en Maria Cornelia Salden. Er zijn nog twee generaties hier niet weergegeven

• HET ‘TURBULENTE’ LIEFDESLEVEN VAN DIVERSE DAMES UIT WYCK-MAASTRICHT (door Stefan Vrancken)

We gaan terug naar het jaar 1891. Op 7 mei van dat jaar vindt in het ziekenhuis Calvariënberg in de Abtstraat in Maastricht een opmerkelijke en tragische gebeurtenis plaats. Met een tijdsverschil van circa zes uren overlijdt daar het echtpaar Tossanus Levendel en Maria Magdalena Ros.

Veertig jaar eerder, 30 januari 1851, waren Tossanus en Maria Magdalena in Maastricht met elkaar getrouwd. Voordat de op dat moment 46-jarige Maria Magdalena Ros in het huwelijk trad met de 38-jarige Tossanus Levendel had zij een redelijk turbulent leven achter de rug en had zij reeds vijf kinderen op de wereld gezet, zonder ooit getrouwd te zijn.

In 1828 beviel de in 1804 in Wyck-Maastricht geboren Maria Magdalena Ros (haar ouders waren de wolspinner Willem Ros en Maria Helena
Scheffers) van haar eerste kind: een zoon die Jan Frederik werd genoemd, vernoemd naar zijn aangetrouwde oom Jan Frederik Hitz (gehuwd met Anna Elisabeth Ross, inderdaad… met dubbel ‘s’). Zij woonde op dat moment “op het Grachtje” in Wyck-Maastricht en was naaister van beroep. De vader was de 23-jarige korporaal bij de veldartillerie Martinus Devers, die op dat moment in garnizoen in Maastricht lag. Twee jaar later, Kerstdag 1830, beviel zij van een tweede kind van de korporaal Devers: Elisabeth Devers. Maria Magdalena woonde op dat moment vermoedelijk samen met haar korporaal, want zij was toen woonachtig in de Zwingelput in Maastricht. Blijkbaar ging de liefde tussen het naaistertje en de korporaal op een gegeven moment over, want in 1837 beviel zij in de Ruiterstraat in Wyck-Maastricht van een kind van de soldaat Henricus van Zessenhuizen: Anna Maria van Zessenhuizen. Dit kind zou slechts anderhalf jaar oud worden, en tijde van het overlijden was haar soldatenvader al niet meer aanwezig in Maastricht. In 1839 was het wederom prijs: Maria Magdalena Ros, op dat moment woonachtig op de Oeverwal in Wyck-Maastricht, bevalt van een zoon die de naam Mathijs krijgt. Het grote verschil met haar voorgaande kinderen is dat er deze keer geen vader is die het kind bij de geboorte erkent. En datzelfde gebeurt in 1841 als Maria Magdalena, nog steeds woonachtig op de Oeverwal in Wyck-Maastricht, het leven schenkt aan een dochter: Anna Maria. Deze twee jongste kinderen, Mathijs en Anna Maria, worden in 1851 erkend door Tossanus Levendel als deze in het huwelijk treedt met hun moeder.
Vanzelfsprekend was Tossanus niet hun biologische vader, maar door de erkenning gaan zij vanaf dat moment door het leven onder de familienaam Levendel.

• WAT STAAT ER EIGENLIJK? (door Rinus Suijkerbuijk)

Bijna iedereen verzucht bij het transcriberen van handgeschreven archivalia soms “wat staat er eigenlijk”? Een cursus paleografie wil wel eens helpen, maar dan nog. En als dan met grote zekerheid een woord ontcijferd/ontletterd is, wat betekent het dan? Een encyclopedie, Wikipedia, Internet en dergelijke kunnen dan behulpzaam zijn. Het wordt echter niet altijd duidelijk. Vandaag de dag vraagt men zich soms ook nog af hoe men een woord moet interpreteren: driedubbel glas wordt als zeer isolerend aanbevolen. Dubbel is 2x, dus 3x dubbel betekent 6. Zijn het dan 6 lagen glas, telkens door een lucht/edelgas ruimte gescheiden, of slechts 3 lagen vensterglas?

Conclusie:
Raadpleeg altijd de originele akte, want klappers, indexen, excerpten enz. zijn slechts weergaven van datgene wat de samensteller van die stukken meent gelezen te hebben. Het origineel geeft de officiële tekst weer [die natuurlijk niet de waarheid hoeft te beschrijven].

• ERFDELING IN KERKRADE ANNO 1764 (DOOR WIM NOLTEN)

Niet iedere genealoog, al dan niet amateur of professioneel, heeft het geluk om een akte te ontdekken waarin zoveel connecties staan als in de navolgende. Het betreft een erfdeling verleden voor de schepenbank Kerkrade, waarbij meerdere families betrokken zijn, zoals Delahaije,
Offermans, Haverts en Widdershoven. Bij de opmaak van regesten van overdrachten en verbintenissen van deze schepenbankakten, kwam ik dit stuk tegen, dat hiernaar volgt. 1
Het verdient aanbeveling om, nog niet getranscribeerde stukken, van in dit geval de schepenbank Kerkrade, grondig na te kijken en een regest te publiceren. Van de families Dautzenberg, Delahaije, Mostart en Widdershoven zijn overigens uitgebreide studies verschenen.

• KAREL, HUB EN HEIN (DEEL II) (DOOR ANTOINE PLASIER)

Generatie IX
Pieter Dominicus (Dominic) Rongen, tuinier te Aken (D), geboren te Waubach op 18 sept 1857, overleden te Aken (D) op 2 juni 1896, begraven te Waubach op 5 juni 1896, trouwt te Aken (D) op 7 okt 1887 met Anna Hubertina (Tina) Heidendal, geboren te Ubach over Worms op 5 juli 1862, overleden te Heythuysen op 6 okt 1942, begraven te Ubach over Worms op 9 oktober 1942, dochter van Jan Pieter Heidendal en Anna Maria Dautzenberg Anna Hubertina (Tina) Heidendal trouwt (2) te Ubach over Worms op 15 juli 1908 met Nicolaas Joseph Cesar Nonnatus Köbben, geboren te Ubach over Worms op 19 okt 1846, overleden te Waubach op 25 dec 1927, zoon van Pieter
Marcellus Köbben en Anna Catharina Debets

GeneVer, NGV afdeling Zuid-Limburg. Jaargang 23 Pagina 2020-27

8. Anna Maria Hubertina (Mia) Rongen, geboren te Schinveld op 8 juni 1930, overleden te Heerlen op 4 dec 1999, trouwt te Schinveld
op 30 juli 1954 met Joannes Andreas (Dré) Pagen, gemeentesecretaris Schinveld, geboren te Schinveld op 24 aug 1924, overleden te Heerlen op 8 apr 1990, zoon van Frans Arnold Pagen en Maria Elisabeth Reijnders
9. Joseph Frans (Frans) Rongen, geboren te Schinveld op 17 mrt 1933, trouwt met Paulina Maria (Pauline) de Beer

• (DEEL)GENEALOGIE VAN HEIN COUMANS (ZIE GENERATIE VIII.8)

Generatie I
Dijrck Coumans, geboren circa 1640, overleden te Geleen op 25 sept 1727 of op 9 mrt 1728, trouwt te Geleen in feb 1668 met Metgen Penres (Penris), geboren circa 1645

Uit dit huwelijk kinderen:
1. Wilhelmus Coumans, gedoopt te Geleen op 17 feb 1669 (get. Willem Hamers en Trijnen Stevens)
2. Hermen Coumans, gedoopt te Geleen op 8 juli 1671 (get. Pauwel Penres en Lijsbeth Sousters), volgt II
3. Theodorus Coumans, gedoopt te Geleen op 1 juli 1675 (get. Trijnken Stevens-Penris) begraven te Schinnen op 20 nov 1744, trouwt te Schinnen op 6 mrt 1707 met Maria Claessen, begraven te Schinnen op 1 sept 1749
4. Elisabetha Coumans, gedoopt te Geleen op 7 juni 1678 (get. Claes Corvers en Meijken Penris), begraven te Geleen op 9 juni 1761
5. Neleken Coumans, gedoopt te Geleen op 5 nov 1679 (get. Wolter Penners en Meijken Selis), overleden voor 1681
6. Neleken (Petronella) Coumans, gedoopt te Geleen op 23 feb 1681 (get. Metgen Penners en Trijneken Vreen), begraven te Geleen op 9
feb 1739
7. Meijken Coumans, gedoopt te Geleen op 16 apr 1684 (get. Hencken Schols en Meijken Seves)

Generatie II
Hermen Coumans (Koumans/Koumens), gedoopt te Geleen op 8 juli 1671, trouwt met Lijsbeth (Meijken) Luijten, gedoopt te Geleen op 31 mrt 1670 (get. Jan Hamers en Lisken Meijs), dochter van Jan Luijten en Lisken Meijs

Uit dit huwelijk kinderen:
1. Joannes Coumans, gedoopt te Geleen op 1 jan 1703 (get. Poul Banens en Joanna Martens), volgt III
2. Joanna Elisabeth Coumans (Koumens), gedoopt te Geleen op 28 okt 1704 (get. Jan Luijten en Jen Martens)

Daarna volgen nog 3 generaties