Geneanet – betrouwbaarheid van DNA-verwantschappen verbeterd

0
158

Geneanet-DNA: de weergave van de betrouwbaarheid van DNA-verwantschappen werd onlangs verbeterd

In de afgelopen dagen zijn alle DNA-verwantschappen herberekend, en er werden vele nieuwe verwantschappen gevonden. Tevens is ook de weergave van de betrouwbaarheid van de DNA-verwantschappen verbeterd.

In de DNA-verwantschapslijst werden slechts twee betrouwbaarheidsniveaus getoond, middels groene en rode stippen. Er is nu een extra niveau toegevoegd, dat wordt weergegeven door een oranje stip.  Een groene stip staat voor een hoge betrouwbaarheid, een oranje stip staat voor een gemiddelde betrouwbaarheid : gedeeld DNA suggereert het bestaan van een verre verwantschap, maar dit kan te wijten zijn aan toeval. Een rode stip staat voor een lage betrouwbaarheid : het gedeelde DNA geeft geen zekerheid over of het om een verre verwantschap gaat of om een toevalligheid. Er is nu een nieuwe optie toegevoegd om de DNA-verwantschappen te kunnen sorteren op betrouwbaarheidsniveau.  Hoe wordt deze gemiddelde betrouwbaarheid bepaald ?

Het bleek dat veel DNA-verwantschappen werden aangegeven met een lage betrouwbaarheid (rode stip), terwijl het bij sommigen van hen ongetwijfeld om echte verwanten ging. Het doel van het toegevoegde gemiddelde betrouwbaarheidsniveau is om deze mogelijke verwantschappen wat meer op de voorgrond te plaatsen, om u daarmee bij uw onderzoek  verder te helpen.

Sommige DNA-segmenten worden gedeeld door een groot aantal individuen uit dezelfde bevolkingsgroep. Deze segmenten worden IBP (Identical by Population) genoemd. Ze genereren veel overeenkomsten tussen individuen, maar zijn van weinig betekenis in de genetische genealogie. Dit komt dat in deze groepen veel  consanguiteit (inteelt)  voorkomt. Aan de hand van de DNA-profielen, die op Geneanet-DNA werden geïmporteerd, konden we een aantal van deze segmenten identificeren, en daar wordt nu rekening mee gehouden bij de berekening van het betrouwbaarheidsniveaus van DNA-verwanten. Dus wanneer alle gedeelde DNA-segmenten IBP’s zijn, blijft de verwantschap laag in betrouwbaarheid, maar wanneer ten minste één van de gedeelde DNA-segmenten geen IBP is, dan wordt de verwantschap gezien als een met een hogere betrouwbaarheid. Ongeacht de kleur van de stip, de verwantschap kan echt- of toch niet-echt bestaan vooral voor de laagste percentages gedeeld DNA, minder dan 0,7%. De drie betrouwbaarheidsniveaus die getoond wordern, zijn dus simpelweg bedoeld om. verwantschappen die vanuit genealogisch oogpunt het meest interessant te signaleren.https://nl.geneanet.org/