Genealogische Databank Vlaardingen

0
60

Genealogische Databank Vlaardingen (GDV)

Een aantal Vlaardingse bronnen dat veelal voor genealogie wordt benut, is digitaal ontsloten.

De genealogische gegevens uit de doop-, trouw- en begraafboeken en de akten van de Burgerlijke Stand zijn raadpleegbaar via de Genealogische Databank Vlaardingen die nu is opgenomen in GenealogieOnline (dit is de opvolger van ISIS Vlaardingen dat sinds 2011 online was).

De Vlaardingse gegevens hierin zijn doorgaans betrouwbaar omdat ze gebaseerd zijn op de originele bronnen; de overige zullen in de desbetreffende archieven elders gecontroleerd moeten worden. Het bijzondere aan deze genealogische databank is het feit dat niet slechts de gegevens uit de bronnen zijn opgenomen, maar dat deze ook aan elkaar zijn gekoppeld. Wanneer een gezochte persoon is gevonden, kan dan op eenvoudige wijze door de voorafgaande en volgende generaties ’geklikt’ worden.

Uit de registers van de Burgerlijke Stand zijn tot op heden de volgende akten integraal ingevoerd: zie de bronnenlijst (maar van families die al min of meer volledig zijn ’uitgezocht’ vindt men bijvoorbeeld dus ook de oudere doop-, trouw- en begraafgegevens en de Burgerlijke Stand-gegevens van later datum).

Gegevens opgenomen uit de notariële archieven en weesboeken

In het voormalige ISIS waren ook gegevens opgenomen uit de notariële archieven (1622-1624, 1658-1671, 1703-1811) en weesboeken (1698-1749). Die zijn nu terug te vinden in deze eenvoudige database:
• Zoek voor notarieel archief en weesboeken door de oude GDV (Nederlands) op www.geschiedenisvanvlaardingen.nl
• Search for notarial acts and orphanage books the old GDV (English)’ on www.geschiedenisvanvlaardingen.nl

N.B. Gegevens uit de Maassluise bronnen zijn ook opgenomen in GenealogieOnline

Zie verder ook de informatie over Maassluis.
Bron: https://www.vlaardingen.nl/Onderwerpen/Cultuur_en_historie/Stadsarchief/Voorouders