Genealogisch Erfgoed Magazine 2020 nr 1

0
227

Inhoud

Colofon; Lichtgas, destijds een belangrijke bedrijfstak; Vraag abonnee; De eerste Beurs van Amsterdam (1611-1835); Beurtvaart tussen Grave, Venlo en Amsterdam in de 17e eeuw; Melgert van Oostvoorn, een schippersknecht in het leger van koning Willem I; Advertentie van Jan van der Heyde senior en junior; Sophie Smith, een stem als twee klokken; Wapenregisters; Genealogische publicaties.

• De fabricage van lichtgas, is een van de eerste en belangrijkste vormen van de moderne industrie die de samenleving op veel punten transformeerde. Lichtgas maar een 24 economie mogelijk en 24-uur ploegendienst. Voor de industrie en de samenleving betekende invoering van lichtgas allereerst straatverlichting en later thuisverlichting, de ontwikkeling van warmwatervoorzieningen, gaskachels, gasfornuizen e.d. Een brede industrie en veel nevenbedrijven ontstonden met talloze nieuwe beroepen. Voor de genealogie heeft dit betekenis.

• Dick Kranen beschrijft de eerste Beurs van Amsterdam, die de pionier werd voor de aandelenhandel, verzekeringen, contracten voor vrachtvervoer. Deze beurs werd de voorloper van de internationale financiële wereld. Deze beurs vond navolgers in de hele wereld. Op de beurs had iedere handelstak een hoekman een woord dat nog steeds gangbaar is. Balthazar Paul heeft in 1622 geprobeerd de beurs op te blazen een weesjongen zou met trommelen daarvoor hebben gewaarschuwd. Vanmdaar het gebruik van beurs rommelen op kermisdagen.

• Dick Kranen beschrijft de beurtvaart tussen Venlo en Grave en de vele uiteenlopende aspecten van dit bedrijf in de 17de eeuw. Er was heel wat overleg tussen de steden nodig om dit mogelijke te maken. Dick beschrijft de afvaarttijden, en het type goederen dat werd vervoerd en wat de kosten waren. Vooral deze getransporteerde goederen zijn het bestuderen waar. Wijn was een belangrijk product. Verder wordt ook de beurtverbinding met Amsterdam beschreven.

• Frits van Oostvoorn beschrijft de lotgevallen van Melchert Oostvoorn. Het werd opgeroepen voor het Franse leger en vocht diverse veldslagen. Hij bracht het er levend van af evenals van de slag van Waterloo waar hij voor Nederland diende. Het is een ongelofelijk verhaal.

• Het wapen register geeft de registratie van wapens van Pieterson, Smit, Meerdijk, van der Weerd, Evengroen, Degger, Molenschot Kooistra en van Acker

• Overzicht van een groot aantal belangwekkende Nederlandse genealogische publicaties uit vele tijdschriften.

• Martien Maas beschrijft het leven van Sophie Smit, een Rotterdamse die in 1869 geboren werd. Zij trad met succes als eerste Vlaamse soubrette op dank zij haar stem als twee klokken. Er werden van haar rolopnamen en grammofoonplaten opnamen gemaakt. Na dit succesvolle leven verdwijnt zij plotseling in 1928. Ook in Nederland was zij zeer gewaardeerd. Merkwaardig veelzijdig verhaal.